Noutăţi


ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
 • lnginer profil tehnic, în cadrul proiectului INFRATECH cod MySMIS 2014+:126084 - 2 posturi (normă întreagă) (pachet informaţii)

 • Tehnician profil tehnic, în cadrul proiectului INFRATECH cod MySMIS 2014+:126084 - treapta TS - 2 posturi (normă întreagă) (pachet informaţii)

 • Asistent de relaţiii publice şi comunicare - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 04.12.2023, ora 12.00. Concursul are loc în data de 05.12.2023.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

* conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

Noutăţi


ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 16.11.2023, ora 12.00. Concursul are loc în data de 17.11.2023.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

* conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

Noutăţi


ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
 • Inginer de cercetare în Inginerie industrială (IDT II), specializarea Tehnologii neconvenţionale de fabricaţie prin sudare - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii) / (Metodologie)

 • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT I), specializarea Procedee avansate de fabricaţie prin sudare - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii) / (Metodologie)

 • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT II), specializarea Sudare cu procedee neconvenţionale - 2 posturi (normă întreagă) (pachet informaţii) / (Metodologie)

Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 06.11.2023, ora 12.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

Noutăţi


ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
 • lnginer profil tehnic, în cadrul proiectului INFRATECH cod MySMIS 2014+:126084 - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

 • Referent de specialitate financiar-contabilitate - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

 • Tehnician profil tehnic, în cadrul proiectului INFRATECH cod MySMIS 2014+:126084 - treapta TS - 2 posturi (normă întreagă) (pachet informaţii)

 • Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 06.11.2023, ora 12.00. Concursul are loc în data de 07.11.2023.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • lnginer profil tehnic in cadrul proiectului INFRATECH cod MySMIS 2014+:126084 - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Referent de specialitate financiar-contabilitate - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 22.09.2023, ora 12.00. Concursul are loc în data de 25.09.2023.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT I), specializarea Procedee avansate de fabricaţie prin sudare - 2 posturi (normă întreagă) (pachet informaţii) / (Metodologie)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 21.09.2023, ora 11.00.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT I), specializarea Procedee avansate de fabricaţie prin sudare - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii) / (Metodologie)

  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT I), specializarea Inginerie industrială - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii) / (Metodologie)

  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT I), specializarea Inginerie industrială - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii) / (Metodologie)

  • Inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale (IDT II) specializarea Sudarea cu procedee neconvenţionale - 2 posturi (normă întreagă) (pachet informaţii) / (Metodologie)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 18.09.2023, ora 12.00.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • lnginer profil tehnic in cadrul proiectului INFRATECH cod MySMIS 2014+:126084 - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Referent de specialitate financiar-contabilitate - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 04.08.2023, ora 12.00. Concursul are loc în data de 07.08.2023.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • lnginer profil tehnic in cadrul proiectului INFRATECH cod MySMIS 2014+:126084 - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Referent de specialitate financiar-contabilitate - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 09.06.2023, ora 12.00. Concursul are loc în data de 13.06.2023.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • lnginer profil tehnic in cadrul proiectului INFRATECH cod MySMIS 2014+:126084 - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT), specializarea Ingineria sudării - 1 post (normă întreagă)* (pachet informaţii)

  • Referent de specialitate financiar-contabilitate - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 09.05.2023, ora 12.00. Concursul are loc în data de 11.05.2023.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • lnginer profil tehnic in cadrul proiectului INFRATECH cod MySMIS 2014+:126084 - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT), specializarea Ingineria sudării - 1 post (normă întreagă)* (pachet informaţii)

  • Referent de specialitate financiar-contabilitate - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 10.04.2023, ora 12.00. Concursul are loc în data de 12.04.2023.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • lnginer profil tehnic in cadrul proiectului INFRATECH cod MySMIS 2014+:126084 - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT), specializarea Ingineria sudării - 2 posturi (normă întreagă)* (pachet informaţii)

  • Referent de specialitate financiar-contabilitate - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 28.03.2023, ora 12.00. Concursul are loc în data de 30.03.2023.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • lnginer profil tehnic in cadrul proiectului INFRATECH cod MySMIS 2014+:126084 - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT), specializarea Ingineria sudării - 2 posturi (normă întreagă)* (pachet informaţii)

  • Referent de specialitate financiar-contabilitate - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 12.12.2022, ora 12.00. Concursul are loc în data de 14.12.2022.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

  Noutăţi


  ANUNŢ RECRUTARE ŞI SELECŢIE PERSONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI ”INFRASTRUCTURĂ PENTRU CERCETARE DE EXCELENŢĂ ÎN SUDARE”, acronim INFRATECH, cod MySMIS 2014+: 126084*:
  • Responsabil tehnic Laborator 3 - 1 post (normă parţială, perioadă determinată) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara sau la adresa  isim@isim.ro până în data de 21.11.2022, ora 10.00. Concursul se va desfaşura conform calendarului ataşat prezentului anunţ.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, Componenta 1: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universitaţi - pentru regiuni mai puţin dezvoltate – LDR (fara Bucureşti-Ilfov) Axa prioritara I: Cercetare, dezvoltare tehnologica şi inovare (CDI) în sprijinul competitivitaţii economice şi dezvoltarii afacerilor - CDI, Acţiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD, Beneficiar: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURA ŞI ÎNCERCARI DE MATERIALE - ISIM TIMIŞOARA, Titlul proiectului: INFRASTRUCTURĂ PENTRU CERCETARE DE EXCELENŢĂ ÎN SUDARE, Contract de finanţare nr. POC/448/1/1/126084 Cod SMIS 2014+: 126084

  Noutăţi


  ANUNŢ RECRUTARE ŞI SELECŢIE PERSONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI ”INFRASTRUCTURĂ PENTRU CERCETARE DE EXCELENŢĂ ÎN SUDARE”, acronim INFRATECH, cod MySMIS 2014+: 126084*:
  • Responsabil tehnic Laborator 3 - 1 post (normă parţială, perioadă determinată) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara sau la adresa  isim@isim.ro până în data de 31.10.2022, ora 10.00. Concursul se va desfaşura conform calendarului ataşat prezentului anunţ.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, Componenta 1: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universitaţi - pentru regiuni mai puţin dezvoltate – LDR (fara Bucureşti-Ilfov) Axa prioritara I: Cercetare, dezvoltare tehnologica şi inovare (CDI) în sprijinul competitivitaţii economice şi dezvoltarii afacerilor - CDI, Acţiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD, Beneficiar: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURA ŞI ÎNCERCARI DE MATERIALE - ISIM TIMIŞOARA, Titlul proiectului: INFRASTRUCTURĂ PENTRU CERCETARE DE EXCELENŢĂ ÎN SUDARE, Contract de finanţare nr. POC/448/1/1/126084 Cod SMIS 2014+: 126084

  Noutăţi


  ANUNŢ RECRUTARE ŞI SELECŢIE PERSONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI ”INFRASTRUCTURĂ PENTRU CERCETARE DE EXCELENŢĂ ÎN SUDARE”, acronim INFRATECH, cod MySMIS 2014+: 126084*:
  • Coordonator tehnic - 1 post (normă parţială, perioadă determinată) (pachet informaţii)

  • Responsabil tehnic Laborator 1 - 1 post (normă parţială, perioadă determinată) (pachet informaţii)

  • Responsabil tehnic Laborator 3 - 1 post (normă parţială, perioadă determinată) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara sau la adresa  isim@isim.ro până în data de 03.10.2022, ora 10.00. Concursul se va desfaşura conform calendarului ataşat prezentului anunţ.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, Componenta 1: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universitaţi - pentru regiuni mai puţin dezvoltate – LDR (fara Bucureşti-Ilfov) Axa prioritara I: Cercetare, dezvoltare tehnologica şi inovare (CDI) în sprijinul competitivitaţii economice şi dezvoltarii afacerilor - CDI, Acţiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD, Beneficiar: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURA ŞI ÎNCERCARI DE MATERIALE - ISIM TIMIŞOARA, Titlul proiectului: INFRASTRUCTURĂ PENTRU CERCETARE DE EXCELENŢĂ ÎN SUDARE, Contract de finanţare nr. POC/448/1/1/126084 Cod SMIS 2014+: 126084

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT I), specializarea Procedee avansate de fabricaţie prin sudare - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT II) specializarea Ingineire tehnologică - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 24.10.2022, ora 12.00.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT), specializarea Ingineria sudării - 2 posturi (normă întreagă)* (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 24.10.2022, ora 12.00. Concursul are loc în data de 26.10.2022.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT), specializarea Ingineria sudării - 2 posturi (normă întreagă)* (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 25.08.2022, ora 12.00. Concursul are loc în data de 29.08.2022.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT), specializarea Ingineria sudării - 2 posturi (normă întreagă)* (pachet informaţii)

  • Referent de specialitate financiar-contabilitate - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 15.07.2022, ora 12.00. Concursul are loc în data de 18.07.2022.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT I), specializarea Procedee avansate de fabricaţie prin sudare - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale (IDT II), specializarea Ingineria sudării - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT II) specializarea Ingineire tehnologică - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 09.06.2022, ora 12.00.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 02.06.2022, ora 12.00. Concursul are loc în data de 06.06.2022.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Tehnician prelucrări mecanice-treapta III - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Referent de specialitate financiar-contabilitate - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT), specializarea Ingineria sudării - 1 post (normă întreagă)* (pachet informaţii)

  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT III), specializarea Ingineria sudării - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 23.05.2022, ora 12.00. Concursul are loc în data de 25.05.2022.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

  Noutăţi


  ANUNŢ RECRUTARE ŞI SELECŢIE PERSONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI ”INFRASTRUCTURĂ PENTRU CERCETARE DE EXCELENŢĂ ÎN SUDARE”, acronim INFRATECH, cod MySMIS 2014+: 126084*:
  • Coordonator tehnic - 1 post (normă parţială, perioadă determinată) (pachet informaţii)

  • Responsabil tehnic Laborator 3 - 1 post (normă parţială, perioadă determinată) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara sau la adresa  isim@isim.ro până în data de 29.03.2022, ora 10.00. Concursul se va desfaşura conform calendarului ataşat prezentului anunţ.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, Componenta 1: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universitaţi - pentru regiuni mai puţin dezvoltate – LDR (fara Bucureşti-Ilfov) Axa prioritara I: Cercetare, dezvoltare tehnologica şi inovare (CDI) în sprijinul competitivitaţii economice şi dezvoltarii afacerilor - CDI, Acţiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD, Beneficiar: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURA ŞI ÎNCERCARI DE MATERIALE - ISIM TIMIŞOARA, Titlul proiectului: INFRASTRUCTURĂ PENTRU CERCETARE DE EXCELENŢĂ ÎN SUDARE, Contract de finanţare nr. POC/448/1/1/126084 Cod SMIS 2014+: 126084

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Tehnician prelucrări mecanice-treapta III - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Referent de specialitate financiar-contabilitate - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT), specializarea Ingineria sudării - 1 post (normă întreagă)* (pachet informaţii)

  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT III), specializarea Ingineria sudării - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 15.04.2022, ora 12.00. Concursul are loc în data de 18.04.2022.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT I), specializarea Procedee avansate de fabricaţie prin sudare - 1 post (normă întreagă)* (pachet informaţii)

  • Inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale (IDT II), specializarea Ingineria sudării - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT II) specializarea Ingineire tehnologică - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 08.04.2022, ora 15.00.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT), specializarea Ingineria sudării - 1 post (normă întreagă)* (pachet informaţii)

  • Inginer de cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT III), specializarea Ingineria sudării - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 11.03.2022, ora 12.00. Concursul are loc în data de 14.03.2022.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Tehnician prelucrări mecanice-treapta III - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Referent de specialitate financiar-contabilitate - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Inginer de cercetare în Ştiința Materialelor (IDT III), specializarea Încercari de Materiale - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 02.03.2022, ora 12.00. Concursul are loc în data de 04.03.2022.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Inginer de dezvoltare tehnologică în domeniul Tehnologii şi Echipamente Neconvenţionale (IDT II) – specialitatea: Procedee moderne de procesare a materialelor cu jet de apă şi particule abrazive, pulverizare termică şi tehnici conexe - 1 post (norma întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 26.01.2022, ora 15.00.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  Noutăţi


  ANUNŢ RECRUTARE ŞI SELECŢIE PERSONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI ”INFRASTRUCTURĂ PENTRU CERCETARE DE EXCELENŢĂ ÎN SUDARE”, acronim INFRATECH, cod MySMIS 2014+: 126084*:
  • Coordonator tehnic - 1 post (normă parţială, perioadă determinată) (pachet informaţii)

  • Responsabil tehnic Laborator 1 - 1 post (normă parţială, perioadă determinată) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara sau la adresa  isim@isim.ro până în data de 03.01.2022, ora 10.00. Concursul se va desfaşura conform calendarului ataşat prezentului anunţ.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, Componenta 1: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universitaţi - pentru regiuni mai puţin dezvoltate – LDR (fara Bucureşti-Ilfov) Axa prioritara I: Cercetare, dezvoltare tehnologica şi inovare (CDI) în sprijinul competitivitaţii economice şi dezvoltarii afacerilor - CDI, Acţiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD, Beneficiar: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURA ŞI ÎNCERCARI DE MATERIALE - ISIM TIMIŞOARA, Titlul proiectului: INFRASTRUCTURĂ PENTRU CERCETARE DE EXCELENŢĂ ÎN SUDARE, Contract de finanţare nr. POC/448/1/1/126084 Cod SMIS 2014+: 126084

  Noutăţi


  ANUNŢ RECRUTARE ŞI SELECŢIE PERSONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI ”INFRASTRUCTURĂ PENTRU CERCETARE DE EXCELENŢĂ ÎN SUDARE”, acronim INFRATECH, cod MySMIS 2014+: 126084*:
  • Responsabil achiziţii - 1 post (normă parţială, perioadă determinată) (pachet informaţii)

  • Expert informare şi publicitate - 1 post (normă parţială, perioadă determinată) (pachet informaţii)

  • Coordonator tehnic - 1 post (normă parţială, perioadă determinată) (pachet informaţii)

  • Responsabil tehnic Laborator 1 - 1 post (normă parţială, perioadă determinată) (pachet informaţii)

  • Responsabil tehnic Laborator 4 - 1 post (normă parţială, perioadă determinată) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara sau la adresa  isim@isim.ro până în data de 20.12.2021, ora 10.00. Concursul se va desfaşura conform calendarului ataşat prezentului anunţ.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, Componenta 1: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universitaţi - pentru regiuni mai puţin dezvoltate – LDR (fara Bucureşti-Ilfov) Axa prioritara I: Cercetare, dezvoltare tehnologica şi inovare (CDI) în sprijinul competitivitaţii economice şi dezvoltarii afacerilor - CDI, Acţiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD, Beneficiar: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURA ŞI ÎNCERCARI DE MATERIALE - ISIM TIMIŞOARA, Titlul proiectului: INFRASTRUCTURĂ PENTRU CERCETARE DE EXCELENŢĂ ÎN SUDARE, Contract de finanţare nr. POC/448/1/1/126084 Cod SMIS 2014+: 126084

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Inginer de dezvoltare tehnologică în domeniul Tehnologii şi Echipamente Neconvenţionale (IDT II) – specialitatea: Procedee moderne de procesare a materialelor cu jet de apă şi particule abrazive, pulverizare termică şi tehnici conexe - 1 post (norma întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 28.12.2021, ora 12.00.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Tehnician prelucrări mecanice-treapta III - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Referent de specialitate financiar-contabilitate - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 24.12.2021, ora 12.00. Concursul are loc în data de 28.12.2021.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Tehnician prelucrări mecanice-treapta III - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Referent de specialitate financiar-contabilitate - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 01.11.2021, ora 12.00. Concursul are loc în data de 03.11.2021.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Inginer de dezvoltare tehnologică în domeniul Tehnologii şi Echipamente Neconvenţionale (IDT II) – specialitatea: Procedee moderne de procesare a materialelor cu jet de apă şi particule abrazive, pulverizare termică şi tehnici conexe - 1 post (norma întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 04.10.2021, ora 12.00. Concursul are loc în data de 07.10.2021.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Inginer de Cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT II) – specialitatea Inginerie mecanica - 1 post (40 ore/lună) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 13.09.2021, ora 12.00. Concursul are loc în data de 15.09.2021.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 31.08.2021, ora 12.00. Concursul are loc în data de 03.09.2021.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Tehnician prelucrări mecanice-treapta III - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 26.08.2021, ora 12.00. Concursul are loc în data de 30.08.2021.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * conform prevederilor proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Cercetator Ştiinţific în Ştiinţa Materialelor (CS) - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Inginer de Cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini (IDT), specialitatea Ingineria sudarii - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  • Inginer de Cercetare în Tehnologia Construcţiilor de Maşini – specialitatea Inginerie mecanica - 1 post (40 ore/lună) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 02.08.2021, ora 12.00. Concursul are loc în data de 05.08.2021.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Tehnician prelucrări mecanice-treapta III - 1 post (normă întreagă) (pachet informaţii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 01.07.2021, ora 12.00. Concursul are loc în data de 05.07.2021.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * în cadrul proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.

  Noutăţi


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următorului post:

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 25.03.2021, ora 12.00. Concursul are loc în data de 29.03.2021.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * în cadrul proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următorului post:

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 17.11.2020, ora 12.00. Concursul are loc în data de 19.11.2020.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * în cadrul proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • 1 post de Cercetător Ştiinţific Gradul III - CS III (normă întreagă)

  • 1 post de Tehnician prelucrări mecanice (normă întreagă) 

  • 1 post de Tehnician mecanic (normă întreagă)

  >> Pachet informaţii

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 13.08.2020, ora 12.00. Concursul are loc în data de 17.08.2020.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831)  sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  Workshop - Videoconferinţă

  Echipamente și tehnologii de îmbinare și de procesare cu ultrasunete

  23.07.2020, între orele 11-13, participare gratuită

  >> Invitaţie şi program   

  Dacă doriți să participați la eveniment vă rugăm să trimiteți un e-mail de confirmare până în data de 21.07.2020. Urmare acestui e-mail primiți datele de logare pe platforma ZOOM pentru a putea participa la workshop.


  BID-ISIM - Welding and Material Testing, 1/2020  >> citeşte

      

      Din cuprins:

  • Tehnica termografică în infraroșu – alternativă viabilă pentru monitorizarea proceselor de prelucrare prin frecare
   (R. Cojocaru, L.-N. Boţilă, C. Ciucă)

  • Încercări nedistructive și mecanice pentru evaluarea calității îmbinărilor sudate prin frecare cu element activ rotitor
   (A.C. Murariu)

  • Aspecte privind magneții permanenți pentru centralele eoliene
   (E. Dobrin)

  Formular abonament BID-ISIM / Formular reclama BID-ISIM


  Cursuri operatori examinări nedistructive

  •  examinare vizuală nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712
  •  examinare cu lichide penetrante nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712
  •  examinare cu particule magnetice nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712
  •  examinare cu ultrasunete nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712
  •  examinare cu radiaţii penetrante nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712

  !!!  Cursurile se desfăşoară la sediul ISIM

  >> Detalii cursuri


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • 1 post de Cercetător Ştiinţific - CS (normă întreagă)

  • 1 post de Asistent de Cercetare (normă întreagă)* 

  • 1 post de Tehnician prelucrări mecanice (normă întreagă)

  >> Pachet informaţii

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 02.07.2020, ora 12.00. Concursul are loc în data de 06.07.2020.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831)  sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * în cadrul proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următorului post:

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 14.05.2020, ora 12.00. Concursul are loc în data de 18.05.2020.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831)  sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * în cadrul proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.


  Cursuri operatori examinări nedistructive

  •  examinare vizuală nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712
  •  examinare cu lichide penetrante nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712
  •  examinare cu particule magnetice nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712
  •  examinare cu ultrasunete nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712
  •  examinare cu radiaţii penetrante nivel 1 şi 2, conform SR EN ISO 9712

  !!!  Cursurile se desfăşoară online

  >> Detalii cursuri


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următorului post:

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 09.04.2020, ora 12.00. Concursul are loc în data de 13.04.2020.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 831)  sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * în cadrul proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.


  A 11-a Conferinţă Internaţională

  Tehnologii Inovative pentru Îmbinarea Materialelor Avansate - TIMA20

  Timişoara, 26-27 noiembrie, 2020

  >>Site conferinţă


  BID-ISIM - Welding and Material Testing, 4/2019  >> citeşte

      

      Din cuprins:

  • Noi posibilităţi de aplicare a procedeului de sudare prin frecare cu element activ rotitor 
   (R. Cojocaru, L.-N. Boţilă, V. Verbiţchi , I.-A. Perianu, C. Ciucă

  • Simularea încărcării dinamice a elementelor de protecţie individual şi colectivă din aliaje cu entropie ridicată
   (I. Ştefan, R.C. Marin, M. Ciornei, I.D. Savu, S.V. Savu)

  • Electrod tubular pentru încărcare dură folosind procedeul GTAW
   (I. Voiculescu, V. Geanta, E. Binchiciu, R. Stefanoiu)

  • KBS-Weld - platformă bazată pe cloud pentru proiectarea specificaţiei procedurii de sudare 
   (A. C. Murariu, A. G. Cuetos, J. A. Sánchez del Rivero)

  Formular abonament BID-ISIM / Formular reclama BID-ISIM


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următorului post:

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 05.04.2019, ora 12.00. Concursul are loc în data de 08.04.2019.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane ( tel. 0256 491 831)  sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * în cadrul proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următorului post:

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 01.03.2019, ora 12.00.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane ( tel. 0256 491 831)  sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  * în cadrul proiectului de finanțare PN III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, Acronim: BIOHORTINOV, cod proiect: 6PCCDI/2018, înreg. UEFISCDI cu nr. 613/16.03.2018.


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 10.01.2019, ora 12.00.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane ( tel. 0256 491 828)  sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  Masă rotundă

  Calitatea structurilor metalice sudate. Dezvoltări recente ale standardelor EN 1090

  A.G.I.R. Timiș - Societatea de Vest pentru Calitate (SVC), în colaborare cu Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale - ISIM Timișoara și Asociația de Sudură din România (ASR), Sucursala Timișoara, organizează o masă rotundă cu tema: „Calitatea structurilor metalice sudate. Dezvoltări recente ale standardelor EN 1090”

  Locul: I.S.I.M. Timișoara, Bv. Mihai Viteazul nr. 30, ora 14.00

  Moderator: ing. dipl. Petru ȚENCHEA, președinte ASRO/CT 39, Sudare și procedee conexe și membru ASRO/CT 326, Structuri metalice în construcții

  Evenimentul se desfăşoară în cadrul manifestării "Săptămâna Calităţii Timişorene şi Timişene", ediţia a 8-a, 5-8.11.2018.


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 28.11.2018.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane ( tel. 0256 491 828)  sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  Cursuri de inginer / inspector / specialist sudor internaţional

  ISIM Timişoara organizează o nouă sesiune de cursuri de pregătire profesională cu recunoaştere internaţională. Sunt vizate următoarele specializări:

  Cursul

  Durata
  (ore)

  Perioada

  Preţul
  (fără TVA)

  Condiţiile minime
  de acces la curs

  Inginer Sudor Internaţional / European

  448

  10.09.2018 - 25.01.2019

  8.900 lei

  Inginer sau subinginer absolvent al unei facultăți cu profil tehnic(1

  Inspector Sudor Internaţional / European – Nivel Comprehensiv

  233

  22.10.2018 - 01.02.2019

  7.600 lei

  Inginer sau subinginer absolvent al unei facultăți cu profil tehnic(2

  Inspector Sudor Internaţional / European – Nivel Standard

  175

  22.10.2018 - 01.02.2019

  6.500 lei

  Absolvent de liceu cu o vechime de minim 2 ani în domeniul inspecției la sudare

  Inspector Sudor Internaţional / European – Nivel Bază

  102

  22.10.2018 - 01.02.2019

  5.300 lei

  Muncitor calificat sau cu experiență relevantă în domeniul prelucrării metalelor(3

  Specialist Sudor Internaţional / European

  242

  10.09 - 16.11.2018

  6.200 lei

  Absolvent al unui liceu cu profil tehnic (4 ani), vechime de cel puțin 2 ani ca muncitor calificat, vârsta de minim 20 ani

  1) Inginerii şi subinginerii sudori pot participa direct doar la partea a IIa şi a IIIa a cursului.
  2) Inginerii sudori internaționali/europeni (IWE/EWE) pot participa doar la partea a IIa a cursului fără a mai fi necesară susținerea examenului intermediar
  3)
  Practicienii sudori internaționali/europeni (IWP/EWP) pot participa doar la partea a IIa a cursului fără a mai fi necesară susținerea examenului intermediar.

  Cursurile se desfăşoară la sediul ISIM Timişoara.

  La sfârşitul cursurilor se susţine un examen pentru obţinerea diplomelor recunoscute la nivel internaţional. Examenele sunt organizate de către ASRCertPers S.R.L., organismul național de calificare a personalului din domeniul sudării. Diplomele eliberate absolvenților beneficiază de o recunoaştere internațională (IIW având 53 de țări membre), respectiv una europeană (EWF având 29 de țări membre). Costul examinării este de 2350 lei fără TVA.

  Oferta detaliată o puteţi solicita la adresa de e-mail: isim@isim.ro.

  Informaţi suplimentare: tel: 0256491831, 0743100065.


  BID-ISIM - Welding and Material Testing, 2/2018  >> citeşte

      

      Din cuprins:

  • Calculul cuantic o nouă paradigmă în știință și tehnologie - Partea Ib: Calculul cuantic. Documentare generală. O incursiune într-o lume incomplet explorată și cunoscută.
   (D.D. Cioclov)

  • Analiza FEM a rigidizărilor de la pereții etanși din navele fluviale
   (I.D. Savu, S.V. Savu, R. Iacobici, M.R.Gogâlea)

  • O nouă instalație de încercare la oboseală termo-mecanică
   (H. Mateiu, I.A. Perianu, E.F. Binchiciu, G.-V. Mnerie, D. Ionescu)

  Formular abonament BID-ISIM / Formular reclama BID-ISIM


  ISIM Timişoara organiza două cursuri pilot privind "Managementul riscului la fabricarea prin sudare"
  • în România la ISIM Timișoara, în perioada 21 iulie – 07 august 2018;

  • în Ungaria la Universitatea din Miskolc, în perioada 08 – 25 septembrie 2018.

  Cursurile se adresează doar specialiștilor ce dețin o diplomă de EWE/IWE sau IWI-C,
  care doresc să-și extindă competențele în domeniul managementului riscului la sudare. 

  Mai multe informaţii


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de masini - 1 post/ 86ore/luna  (pachet de informatii)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 22.06.2018 ora 15:00.

  Probele de concurs vor avea loc în data de 25.06.2018, la sediul ISIM Timișoara, etajul 7, ora 09:30.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane ( tel. 0256 491 828 sau 0746 151 411) sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  Workshop de lansare a proiectului KBS-Weld

  Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Sudura si Încercari de Materiale - ISIM Timisoara anunta organizarea workshop-ului de lansare a proiectului: "Knowledge-based System for Welded Structures and Technologies", acronim KBS-Weld, derulat în cadrul programului COFUND MANUNET III.

  Evenimentul va avea loc în data de 31.05.2018, ora 10:00, în sala de Conferinte a hotelului PERLA, Timisoara, Str. Protopop George Dragomir nr. 7-9.

  Persoanele interesate să participe la acest eveniment, sunt rugate să completeze şi să transmită formularul de înscriere pe adresa de e-mail: isim@isim.ro sau prin fax: +40 256 492797, până cel târziu la data de 29.05.2017

  >> Agenda    Formular de înscriere 


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 29.01.2018 ora 12.00.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane ( tel. 0256 491 828)  sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 15.12.2017 ora 12.00.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane ( tel. 0256 491 828)  sau prin e-mail: hr@isim.ro.

  A 12-a Conferinţă Internaţională

  Integritatea Structurală a Construcţiilor Sudate - ISCS17

  Timişoara, 9-10 noiembrie, 2017

  >>Site conferinţă


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale - 2 posturi (2 h/zi)

  • Asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice - 2 posturi (2 h/zi)

  • Inginer mecanic – 1 post (2 h/zi)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 14.07.2017 ora 15,00. Probele de concurs vor avea loc în data de 17.07.2017, la sediul ISIM Timișoara, etajul 7, ora 09.30.

  Procedură concurs

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane ( tel. 0256 491 828 int. 160  sau 0746151411)

  >>Detalii


  ISIM Timişoara anunţă  organizarea workshop-ului:

  Managementul riscului la fabricarea structurilor sudate”, 

  în cadrul proiectului Erasmus+, RO01-KA202-024450, cu denumirea: Implementation of International Guidelines for Risk Management in Welding Fabrication, acronim RMWF. 

  Evenimentul va avea loc în data de 24.05.2017, ora 9:30, la Hotel Perla, Timişoara, Str. Protopop George Dragomir nr. 7-9.

  Participarea la workshop este gratuită.

  Formular înscriere la workshop.

  Agenda evenimentului

  Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa de e-mail: risk@isim.ro.


  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • * Asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale – 2 posturi (2 h/zi)

  • * Asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice – 1 post (4 h/zi)

  • Inginer mecanic – 1 post (2 h/zi)

  • Subinginer – expert în metalografie; perioada determinată 3 luni – 1 post (2 h/zi)

  • Consilier juridic  – 1 post (8 h/zi)

  Cererile de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 15.05.2017 ora 15,00. Probele de concurs vor avea loc în data de 17.05.2015, la sediul ISIM Timișoara, etajul 7, ora 09.30.

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane ( tel. 0256 491 828 int. 160  sau 0746151411)

  >>Detalii (*!! actualizare 19.04.2017)


  Concurs pentru ocuparea postului de 

  CERCETATOR STIINTIFIC gradul II - cu atribuţii de manager de proiect în cadrul proiectului "O îmbinare rapidă prin procedee alternative" din programul MANUNET - acronim J-FAST

  Cererea de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 03.04.2017 ora 12,00.

  Relaţii suplimentare si documentele însoţitoare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane (tel. 0256 491 828 int. 160 sau 0768188981)

  >>Detalii


  Sesiune ARACIS 2016 – Brașov, România

  În data de 11.11.2016, la Brașov, s-a derulat sesiunea de instruire organizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, în vederea pregătirii procesului de certificare EUR-ACE. La acest eveniment a participat domnul Nicușor-Alin SÎRBU, director general al ISIM Timișoara, având calitatea de membru al Registrului angajatorilor ARACIS.

  Certificarea EUR-ACE reprezintă un sistem de evaluare a programelor de studii din domeniul ştiințelor inginerești pentru recunoașterea transnațională a calificărilor.

  Agenția Romana de Asigurare a Calității în Învățământul Superior este membră cu drepturi depline în Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA) și înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR).

  Mai multe informații găsiți accesând: http://www.aracis.ro/


  Evenimentul de finalizare a proiectului T-IRM

  Evenimentul de finalizare a proiectului T-IRM: „Training in Industrial Risk Management” MIS ETC CODE 1416, va avea loc în data de 14.10.2016, ora 08:00, în sala de conferinţe a Hotelului Perla, Str. Protopop George Dragomir nr. 9 Timișoara.

  Participarea este gratuită

  >>Detalii  ISIM Timişoara anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: 
  • 1 post de cercetător ştiinţific gradul I în domeniul ”Inginerie Industrială și Management” - specialitatea ”Aplicații active în domeniul ultrasunetelor”, cod COR 214938: Tehnologii si echipamente neconvenționale

  • 1 post de cercetător ştiinţific gradul I în domeniul ”Inginerie Industrială și Management” - specialitatea  ”Prelucrări cu fascicule concentrate de energie – laser, fascicul de electroni, jet de apă”, cod COR 214938: Tehnologii si echipamente neconvenționale

  • 1 post de cercetător ştiinţific gradul I în domeniul ”Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică” - specialitatea Mașini și instalații mecanice", cod COR 214484: Mașini și instalații mecanice.

  >>Detalii


  A fost semnat

  Ordinul privind încadrarea în activitatea de cercetare dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică asociat OUG 32 /2016

  >>Detalii


  A fost publicată OUG nr. 32/2016 pentru completarea legii nr. 227/2015

  În Monitorul Oficial nr. 0488 din 30 iunie 2016 a fost publicată OUG nr. 32/2016 pentru completarea legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Ordonanţa prevede o nouă facilitate fiscală pentru activităţile de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau dezvoltare experimentală.

  >>Detalii


  A 8-a Conferinţă Internaţională

  Tehnologii Inovative pentru Îmbinarea Materialelor Avansate - TIMA16

  Timişoara, 2-3 iunie, 2016

  >>Site conferinţă


  Al 3-lea Congres IIW sud-est european de sudare

  Tehnologii de sudare pentru o dezvoltare durabilă și mediu

  În perioada 3-5 iunie 2015, la Centrul Regional de Afaceri Timișoara, a avut loc Al 3-lea Congres IIW Sud – Est European de Sudare.

  Congresul a fost organizat de către ISIM Timișoara în colaborare cu Asociația de Sudură din Bulgaria (BWS), Asociația de Sudură din România (ASR), Asociația de Sudură din Serbia (DUZS) și de Institutul de Sudură - Zavod za Zavarivanje (Serbia).

  Evenimentul a fost pe agenda Rețelei Sud - Est Europene de Transfer Tehnologic în Sudare, rețea creată cu ajutorul Institutului Internațional de Sudare – Grupul de Lucru pentru Activități Regionale.

  Congresul a fost deschis în mod oficial în data de 3 iunie 2015, printr-o ceremonie de deschidere ce a avut loc la Opera Română din Timișoara. Cuvântul de bun venit a fost prezentat de către Dr.ing. Alin Constantin Murariu, Director General al ISIM Timișoara și Președinte al Comitetului de Organizare.

  >>mai mult   


  Copyright © 2011 ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.