tima

tima 07 tima 08 tima 09 tima 10 tima 11 tima 12 tima14 tima16 tima18

tima 09 papers

Binchiciu A., Voiculescu I., Geanta V., Binchiciu H.
Aliaje ecologice pe baza de argint pentru îmbinări brazate
Ecological silver base alloys used for brased joint
Bîrdeanu V, Puicea A.Marcarea cu fascicul laser a materialelor compozite cu matrice metalică
Laser marking of metal matrix composite materials
Boboescu R.Modelarea experimentală a procesului de sudare cu laser a oţelurilor carbon de tip Dillimax 500 EN 10137
Experimental modeling of the laser welding of carbon steel type Dillimax 500 EN 10137
Böhme D., Appel L., Cramer H.Îmbinări titan/titan şi titan/ oţel obţinute la sudarea prin frecare cu acţionare continuă
Joint of Titanium/Titanium/Steel by Friction Welding with Continuous Drive
Cerjak H., Enzinger N.Un caz important de avarie la sudarea oţelurilor de înaltă rezistenţă: Centrala hidroelectrică Cleuson-Dixence
A prominent failure case in welding of high strength steel: Hydropower Plant Cleuson-Dixence
Cicală E., Grevey D., Han A., Ilie M.
Efecte provocate de factorii de influenţă asupra geometriei cordoanelor la sudarea prin procedeu hibrid laser+arc a oţelurilor
The effects of influence factors on the weld seam geometry of steel using hybrid laser+arc procedures
Cojocaru R., Dehelean D., Zupanc U., Ciucă C.
Comportarea la sudarea prin frecare cu element activ rotitor a aliajului Al 6082-T651, utilizat în construcţii civile
Friction stir welding behaviour of Al6082-T651 alloy used for civil constructions
Dobranszky J.Sudarea cu plasmă cu precizie ridicată a tablelor subţiri din oţel inoxidabil
High-precision plasma arc welding of thin stainless steel plates
Fleşer T., Pascu D.R.
Evaluarea calităţii îmbinărilor realizate prin procedee moderne cu energii concentrate a unor materiale compozite MMCs şi CMCs
The quality evaluation of joint realised by modern processes with concentrated energies of the MMCs and CMCs composite materials
Gabor R., Roos A., dos Santos J., Bergmann L.
Sudarea prin frecare cu element activ rotitor a aliajului AA 5083-H111
Friction stir welding of AA 5083-H111 alloy
Grabulov V.Abordarea actuală în evaluarea comportării la sudare a oţelurilor slab aliate de mare rezistenţă
Current approach to weldability testing of low alloy high strength steel
Han A., Nichici A., Pillon, G.Comportamentului tribologic al suprafeţelor polimerice supuse tratamentului cu laser
The tribologic behavior of polymeric surfaces supposed to laser treatment
Iepure Gh., Vida – Simiti I., Jumate N., Burcă M., Hotea V.
Cercetări privind obtinerea materialului compozit Cu-ZrO2 destinat electrozilor de sudare în puncte
Research regarding the obtaining composite material Cu-ZrO2 for spot welding electrodes
Laslău R.
Introducere în tehnologia de tăiere cu laser a materialelor compozite cu matrice polimerică
Introduction in the polymer matrix composite laser cutting technology
Middeldorf K.Tendinţe în sudură - valoare adăugată prin activităţile de sudare
Trends in joining technology - value added by welding technology
Oancă O., Mateiu H., Sîrbu N.A., Toma C.M., Apetrei L.Influenţa geometriei suprafeţelor active sonotrodă - nicovală asupra calităţii îmbinărilor prin ultrasunete a materialelor metalice
The geometry influence of the active sonotrode-anvil surfaces over the quality of ultrasonic welding for the metallic materials
Pascu D.R., Drăgoi S., Roşu R.
Durificarea structurală a suprafeţelor active a ciocanelor de măcinat cărbune prin depunerea de straturi ceramo-metalice
Structural hardening of the active surfaces of the coal milling hammers by the deposition of ceramic-metallic layers
Păuşan D.V., Popovici V.
Modelarea prin metoda elementului finit a câmpului termic corespunzător procesului de sudare - nituire cu ultrasunete
Finite element modelling of the corresponding thermal field of ultrasonic welding – staking process
Perianu A., Vasilescu M., Ionescu D.
Tăierea cu jet de apă, alternativă eficientă la procedeele convenţionale de tăiere
Water jet cutting, efficient alternative to conventional cutting procedures
Piquer J., Hernández G., Rosell J.V., Rodríguez J.M.Simulatorul de sudare“RV-SOLD”. Caracteristici tehnice şi funcţionale.
“RV-SOLD” Welding simulator technical and functional features
Savu, I.D., Savu, S.V., Sebeş, G.Dispozitiv pentru microîmbinarea cu laser a polimerilor
Laser device for polymers microwelding
Scotti A.O nouă perspectivă asupra bazelor sudării MIG/MAG
New insights on fundamentals of the MIG/MAG welding
Stav J.B., Engh E.Noi instrumente de simulare în şcolarizarea şi perfecţionarea personalului din domeniul sudării
New simulation tools in education and training of welding personnel
Stöckl R.Noi opţiuni de aplicare la sudarea MAG prin utilizarea transferului forţat (forced spray arc transfer)
Enhanced application options with the forced GMAW spray arc
Surcel I., Soare V., Stoiciu F., Bădiliţă V., Radu M.
Caracteristici fizico – structurale ale unor aliaje Sn-Ag-Cu (Sb, Bi) de lipire moale fără conţinuturi de plumb
Physical – structural characteristics of Sn-Ag-Cu (Sb, Bi) soldering alloys without lead contents
Tsakiris V., Lucaci M., Sbârcea G., Marinescu V.
Caracterizarea joncţiunilor dintre titan şi un aliaj de tip permendur sudate prin difuzie, cu diferite straturi intermediare
Characterization of diffusion welded joints between titanium and permendur type alloy using different interlayers
Zech F., Cramer H., Appel L.Sudare prin impulsuri magnetice - un proces de îmbinare nou şi inovativ
Magnetic pulse welding – a new and innovative joining process
tima 07 tima 08 tima 09 tima 10 tima 11 tima 12 tima14 tima16 tima18
Copyright © 2019, National R&D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timişoara, Romania
All right reserved.
×

tima 09 proceedings