tima

tima 07 tima 08 tima 09 tima 10 tima 11 tima 12 tima14 tima16 tima18

tima 08 papers

A. CharbonnierInstitutul Internaţional de Sudură – 60 ani de activitate
International Institute of Welding: A vision shared for 60 years
L. Quintino, S. EscalaReţeaua EWF: Cercetare şi inovare în proiecte europene
EWF Network: Research and Innovation in European Projects
N. Farbaş
Preocupările ISIM în domeniul procedeelor avansate de îmbinare a materialelor
ISIM’s preoccupations in the field of advanced processes for materials joining
E. EngindenizSudarea MAG cu sârmă tubulară a oţelurilor de înaltă rezistenţă
MAG welding of high strength special-purpose structural steel with flux cored wires
F. Zech, P. Limley, H. CramerSudarea cu fascicul laser – o tehnologie de îmbinare inovativă şi economică pentru multe domenii de aplicaţie
Laser beam welding – an innovative and cost-effective joining technology for many fields of application
G. Meszlenyi, P. Nagy, S. Bella, J. DobranszkyTăierea şi sudarea stenturilor coronariene cu fascicul laser
Laser beam cutting and welding of coronary stents
D. Grevey, E. Cicală, M. Ilie
Placarea metalică a oţelurilor prin procedeu hibrid laser-MIG
Development of a hybrid laser assisted cladding process
I.N. Trif, A. Joni, P. D. Paşnic
Sudarea laser hibrid cu vizibilitate în tehnologia complex robotizată
The laser hybrid welding applied to complexe robotised technologies
A.V. Bîrdeanu
Aspecte privind sudarea materialelor specifice arhitecturii textile
Aspects concerning the welding of specific textile architecture materials
O. Oancă, N.A. Sîrbu
Aspecte privind utilizarea energiei ultraacustice în tehnicii de îmbinare a materialelor polimerice în industria de automobile
Aspects concerning the ultraacoustic energy used for joining technologies of polymeric materials in automotive industry
L. Boţilă, R. Cojocaru, V. Safta
Comportarea la sudarea prin frecare cu element activ rotitor a titanului Ti Gr 2
Friction stir welding behaviour of Ti Gr.2 titanium alloy
R. Cojocaru, D. Dehelean, B. Radu, L. Boţilă
Sudarea prin frecare cu element activ rotitor a aliajului de magneziu AZ31B
Friction stir welding of AZ31B magnesium alloy
M. Pascu, D. Dehelean, V. Bîrdeanu
Consideraţii generale privind realizarea formei prin sudare
General considerations on the form fabrication by welding
S. Savu, R. Savu, A. Filipciuc, C. Paraschiv, S. Curelaru
Analiza economică comparativă a proceselor de sudare cu microunde şi cu element încălzitor rezistiv a polietilenei de înaltă densitate PEHD
Comparative economic analysis of the microwave and polifusion welding processes of the HDPE
M. Cocard, I. Grozav, M. Iacob
Optimizarea procedurilor de sudare a ţevilor din polietilenă PE 100 prin metoda experimentelor factoriale
Optimizing the welding procedures of PE 100 polyethylene pipes through the factorial design of experiments method
S. Savu, N. Gherasim, A. Filipciuc, C. Paraschiv, C. Mitran
Microundele - sursa termică pentru sudare şi pentru distrugere ecologică a deşeurilor medicale
Microwaves – thermal source for welding and ecological disintegration of medical wastes
V. Grabulov, E. Romhanji, S. Sedmak, Z. OdanovicEfectul vitezei de încărcare asupra rezistenţei la rupere a îmbinărilor sudate la oţelurile de înaltă rezistenţă slab aliate (HSLA)
Loading rate effect on fracture resistance of HSLA steel welded joints
L. Mraz, J. LesayProbleme ale securităţii şi siguranţei structurilor din oţel galvanizat în baie fierbinte
Problems with reliability and safety of hot dip galvanized steel structures
S. Pašić, S. Isić, E. DzihoTestarea preciziei metodelor numerice în procesul de sudare cu câmpuri de temperatură simulate
Testing of numerical methods accuracy in temperature fields during welding
Z. Mikno, B. GrzesikSimulări ale procesului de sudare electrică prin presiune în puncte din punct de vedere al parametrilor materialului
Simulations of resistance spot welding process in aspect of material parameters
G. Buyukyildirim, R. Jovicic, A. Sedmak, R. Prokic-Cvetkovic, V. Grabulov, B. GrujicSudarea aliajelor noi de aluminiu folosind procedeul TIG cu amestec de gaze
Advanced Al alloy welding by using TIG process with mixture of gases
V.A. Şerban, C. Codrean, B. Radu, M. Burcă, C. Opriş
Experimentări privind brazarea electrică prin presiune în puncte a aliajelor pe bază de cupru cu aliaje de lipire amorfe
Experiments concerning the resistance spot brazing of cooper alloys with amorphous brazing alloys
D.R. Pascu, S. Drăgoi
Cercetări privind depunerile cu amestecuri ceramo - metalice pe suporturi metalice
Researches regarding coatings with ceramic-metallic mixtures on metallic supports
S. Porojan, L. Sandu, V. Bîrdeanu, C. Borţun
Aplicaţii ale sudurii cu microplasmă în tehnologia protezelor dentare compozite
Microplasma welding applications used in composite dental prostheses technology
Gh. Iepure, I. Vida – Simiti, N. Jumate, M. Burcă, V. Hotea
Cercetări asupra materialelor obţinute din pulberi de cupru şi zirconiu pentru electrozi de sudare în puncte
Research regarding the obtaining materials from copper and zirconium powders for spot welding electrodes
V. Tsakiris, M. Lucaci, S. Hodorogea, J. Pintea
Îmbinarea prin difuzie a cuplului de metale disimilare Cu-Fe
Diffusion bonding of the Cu-Fe dissimilar metallic couple
T. Fleşer, D.R. Pascu
Soluţii aplicate pentru îmbinarea materialelor MMCs şi CMCs
Applied solutions to join the MMCs and CMCs materials
M. Ciocănescu, C. Liţescu, C. Truţă
Suduri speciale pe aliaje de zirconiu
Special welds on zirconium alloys
D. Savu, I. Ciupitu, V. Bîrdeanu, N. Gherasim, A.V. Filipciuc
Compactarea asistată de ultrasunete a amestecului pulverulent pentru reducerea porozităţii la sudarea laser a compozitelor sinterizate
Ultrasound vibration assisted compaction of the mixed powder to reduce the porosity in laser welding of the sintered composites
G. Praporgescu, S. Stănilă
Probleme specifice de realizare a îmbinărilor între inserţii de carbură de wolfram şi corpuri din oţel aliat
Specific aspects concerning the accomplishment of joints between the tungstate carbide insertions and alloyed steel bodies
D. Neagu
Modelul matematic pentru optimizarea procesului de durificare cu fascicul de electroni
Mathematical model for optimization of the process of hardening by electron beam
L. Miloş, E. Berger
Analize ANSYS ale proceselor de sudare a ţevilor din materiale compozite
ANSYS analyses of composite pipe welding processes
V. Verbiţchi, R. Cojocaru
Modelarea prin logica fuzzy a reglării vitezei de sudare
Fuzzy logic-based modelling of welding speed control
L. Grecu, G. Demian, M. Demian
Modelarea proceselor termice la sudarea cu fascicul de electroni a oţelurilor aliate
Modelling of thermal procedures during electron beam welding of alloy steels
A. Munteanu, S.M. Ilii
Logica fuzzy în procesul de sudare cu fascicul de electron
Fuzzy logic in the electron beam welding process
tima 07 tima 08 tima 09 tima 10 tima 11 tima 12 tima14 tima16 tima18
Copyright © 2019, National R&D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timişoara, Romania
All right reserved.
×

tima 08 proceedings