tima

tima 07 tima 08 tima 09 tima 10 tima 11 tima 12 tima14 tima16 tima18

tima 07 papers

J. DobránszkyProcese avansate de microîmbinare
Advanced microjoining processes
W. KappelMateriale avansate pentru produse industriale
Advanced materials for industrial products
M. Mangra
Materiale şi tehnologii avansate pentru micro şi nanosisteme
Advanced materials and technologies for micro and nanosystems
V. Safta, R. Cojocaru, B. Radu
Consideraţii privind defectoscopia îmbinărilor sudate prin frecare cu element activ rotitor – FSW
Consideration on the defectoscopy of friction stir welded joints -FSW
A.C. Ştrenc
Proprietatea industrială în sprijinul cercetării
Industrial property to support research
F. Zech, H. Cramer, L. BaumProcese de sudare MAG folosind surse moderne pentru sudare şi lipire a tablelor subţiri
GMAW welding and brazing of thin sheet metal using modern power sources
Gh. Amza, C. Luchian, V. Popovici, F. Dumitrache
Cercetări privind modelarea sistemelor ultraacustice
Research concerning shaping of an ultra-acustic systems
M. Arghirescu
Aspecte practice pentru obţinerea unui brevet de invenţie - exemple din domeniul sudării
Practical aspects to obtain an invention patent – examples in the field of welding
L. Boţilă, R. Cojocaru, D. Dehelean
Cercetarea procesului de sudare prin frecare cu element activ rotitor reflectatã în dinamica publicaţiilor şi brevetelor de invenţie pe plan mondial
Research on friction stir welding process reflected in the dynamic of publications and invention patents at world level
R. Cojocaru, Ş. Panaitescu
Cerinţe specifice pentru echipamente de sudare prin frecare cu element activ rotitor pentru structuri din aliaje de Al
Specific requirements for friction stir welding equipments when welding aluminum alloy structures
S. Drăgoi
Tehnologie de pulverizare termică cu arcul electric şi sârmă tubulară autoprotectoare pentru asigurarea protecţiei anticorozive şi termice
Electric arc and shielded flux core wire thermal spraying technology to enssure the corrosive and thermal protection
B. Georgescu, V. Georgescu
O nouă variantă tehnologică de sudare la recesudarea pe suprafeţe zimţate
New cold welding techology – the cold welding on cogged surfaces
M. Ilie, S. Matteï, J.C. Kneip, A. Nichici
Investigarea sudabilităţii cu fascicul laser a materialelor polimerice utilizând un material echivalent
Investigating the polymers weldability by using an equivalent material
L. Sandu, V. Bîrdeanu, C. Borţun, F. Topală, S. Porojan
Utilizarea laserului la reparaţii ale scheletelor protezelor parţiale mobilizabile
The use of laser to repair the skeleton of partially mobilized prothesis
L.R. Mistodie, E. Ghiţă, O. Mircea
Consideraţii tehnicoeconomice la tăierea cu jet de apă
Technico-economical considerations in water jet cutting
L.R. Mistodie, C. Rusu, D. VişanBrazarea semimecanizată MIGP a elementelor de caroserie auto
MIG-P semimechanised brazing of car body elements
O. Oancă, N. A. Sîrbu
Procedeu hibrid de îmbinare a materialelor electric prin presiune şi cu ultrasunete
Hybrid process for materials resistance and ultrasonic joining
D. Savu, S. Savu
Noi senzori în tehnologiile de sudare
New sensors in welding technologies
M. Tier, A.A.M. da Silva, T. Rosendo, F.D. Ramos, J.F. dos Santos, T.R. StrohaeckerSudarea prin frecare cu element activ rotitor în puncte – stadiul actual
Friction based spot welding – A literature review
V. Tsakiris, M. Lucaci, L. Leonat, G. Alecu
Îmbinări de materiale prin tehnologia de sudare prin difuzie
Material boning by diffusion welding technolog
Gh. AmzaContribuţii teoretice şi experimentale privind modelarea folosind MEF a unui sistem ultraacustic folosit la sudarea materialelor compozite inteligente
Theoretical and experimental contributions on modeling using the MEF of an ultrasonic system when welding intelligent composite materials
B. Georgescu, V. Georgescu
Modelarea cu elemente finite a deformării aluminiului sudat la rece pe suprafeţe zimţate
FEA modeling the aluminium deformation cold-welded on cogged surfaces
A. Munteanu, M. CoteaţăFenomene termice la sudarea cap la cap cu fascicul de electroni
Thermal phenomenon at the electron beam butt welding
D. Neagu
Modelarea procesului de durificare cu fascicul de electroni
Hardening by electron beam - model process
B. Radu, R. Susan – Resiga, D. Dehelean, V. Safta
Modelarea curgerii in procesul de sudare prin frecare cu element activ rotitor
Creep modeling in friction stir welding process
Gh. Iepure, I. Vida – Simiti, N. JumateCercetări asupra materialelor din pulberi de cupru şi alumină pentru fabricarea electrozilor de sudare în puncte
Research upon materials from copper powders and alumina for making of spot welding electrodes
R. Iovănaş, H. Binchiciu, D. M. Iovănaş, S. Dozescu
Cercetări privind realizarea unor materiale de adaos avansate cu structură amorfă pentru brazarea materialelor neferoase
Researches on realizing advanced filler materials with amorphous structure to braze non-ferrous materials
D.R. Pascu, Z. Demeter, I. Groza
Caracterizarea unor straturi de pseudoaliaje depuse prin pulverizare termică cu arc electric
Characterization of pseudoalloys deposited by thermal arc spraying
M. Popescu, C. Marta
Situaţia actuală şi perspective în elaborarea şi utilizarea materialelor compozite
State of the art in the elaboration and use of composite materials
D. Savu, V. Bîrdeanu
Emisia de fum la procesarea cu laser în regim pulsat a materialelor compozite nanostructurate
Fume emission at pulsed laser processing of nanostructural composite materials
I. Ban, E. Paraschiv
Certificarea sistemului de management al calităţii şi mediului la sudare. Noi directive ale Federaţiei Europene de Sudură
Certification of Quality and Environmental Management System in Welding. New directives of European Welding Federation
A. Gaşpar
Certificarea personalului sudor după standardele europene
Certification of welding personnel according to the European standards
H. Daşcău
Calificarea personalului pentru inspecţie în conformitate cu cerinţele ghidurilor IIW şi ale standardelor internaţionale
Qualification of inspection personnel according to the IIW guidelines and to the international standards
S. Escala, D. SavuPC7 - Sprijin pentru cercetarea-dezvoltarea europeană
PC7 - Support to European Research and Development
tima 07 tima 08 tima 09 tima 10 tima 11 tima 12 tima14 tima16 tima18
Copyright © 2019, National R&D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timişoara, Romania
All right reserved.
×

tima 07 proceedings