Etapa 4. Elaborarea unei viziuni strategice privind dezvoltarea fabricaţiei de mijloace de transport naval, feroviar şi aeronautic-orizont 2015

 
  • Activitatea 4.1 Evaluarea poziţiei pe piaţa si identificarea oportunităţilor de dezvoltare a sectoarelor fabricaţiei de mijloace de transport naval, feroviar si aeronautic.

                Conducător proiect - CO

                Partener 1 - (P1)

 
  • Activitatea 4.2 Formularea viziunii strategice privind dezvoltarea fabricației de mijloace de transport naval, feroviar si aeronautic - orizont 2015 .

                Conducător proiect - CO

                Partener 1 - (P1)

                Partener 2 - (P2)

 
  • Activitatea 4.3 Identificarea şi analiza posibilităţilor de Ónfiinţare a clusterelor .

                Conducător proiect - CO

                Partener 1 - (P1)

 
  • Activitatea 4.4 Diseminarea rezultatelor.

                Conducător proiect - CO

                Partener 1 - (P1)

REZULTATE