Curs pilot


ISIM Timișoara coordonează proiectul ERASMUS+ 2016-RO01-KA202-024450 cu titlul: ”Implementation of International Guidelines for Risk Management in Welding Fabrication”, acronim RMWF.

În cadrul proiectului se vor organiza două cursuri pilot privind "Managementul riscului la fabricarea prin sudare", după cum urmează:

Cursul se adresează doar specialiștilor ce dețin o diplomă de EWE/IWE sau IWI-C, care doresc să-și extindă competențele în domeniul managementului riscului la sudare.

Cursurile se organizează în conformitate programa prevăzută de cu noul ghid EWF 640-17 al Federației Europene de Sudură și sunt cursuri pilot în vederea obținerii certificatului de Manager de risc la sudare.

Întrucât locurile sunt limitate, numărul maxim de cursanți fiind 15 (pentru cursul din România) și 10 (pentru cursul din Ungaria), vă rugăm să vă exprimați disponibilitatea de a urma unul din aceste cursuri, prin completarea talonului de înscriere.
Talonul de înscriere va fi trimis la ISIM Timişoara până cel târziu la 09.07.2018.

Se menționează că, pentru cursul organizat în Ungaria, din proiect se pot deconta cheltuieli de transport de max. 275 EUR/persoană și cheltuieli de tip grant în valoare de 1680 EUR/persoană (aferente celor 18 zile de curs).

La selecția participanților se va aplica regula "primul venit - primul înscris", cu condiția îndeplinirii cerințelor minime de acces la curs, luând în considerare bugetul proiectului.

Informaţii suplimentare la:

Broşură curs  /  Talon de înscriere