Program: FP6

Tip instrument: IP-SME – Proiect Integrat pentru IMM-uri

Acronimul proiectului: CONTEX-T

Titlul proiectului:Textile architecture – Textile structures and buildings of the

Future” – „Arhitectura textilă – Structuri şi construcţii textile ale viitorului

Coordonator: BEXCO – IMM Belgia

Coordonator tehnic: CENTEXBEL – Centru de Cercetare Belgia

Bugetul Proiectului / Finanţare EU: 10.5 / 6.1 mil. €

Bugetul ISIM Timişoara / Finanţare EU: 100 / 51.7 mii €

Structura parteneriatului: 33 parteneri:

§         19 IMM-uri

§         8 centre de cercetare sau universităţi (CDI)

§         6 companii industriale mari

Dimensiunea Europeană a proiectului: Distribuţia pe ţări a partenerilor:

§         Belgia: 5

§         Germania: 7

§         Franţa: 7

§         Suedia: 2

§         Italia: 2

§         Marea Britanie: 2

§         Grecia: 2

§         Spania: 2

§         Olanda: 1

§         Polonia: 1

§         România: 1

§         Turcia: 1

Obiectivul principal al proiectului: „Remodelarea şi reproiectarea totală a <<lanţului valorii>> construcţiilor şi structurilor textile permanente sau temporare prin dezvoltarea de materiale textile tehnice noi cu performanţe ridicate”

Rolul ISIM Timişoara: studierea posibilităţilor de îmbinare a materialelor membranate

Website: http://www.contex-t.eu/