INSTITUTUL DE CHIMIE TIMIŞOARA AL ACADEMIEI ROMANE

                              Responsabil de proiect: Dr. Cecilia Savii

 

SINTEZA ŞI CARACTERIZAREA UNOR SONOGELURI DE SISLICE ĪN REGIM ULTRASONIC DE ACTIVARE CU CONCENTRATOR DE ENERGIE
OBŢINEREA DE SONOGELURI CU APARATURA DIN DOTARE
ACTIVAREA PROCESELOR DE SINTEZĂ A UNOR SONOGELURI CU ECHIPAMENT SPECIALIZAT DEZVOLTAT ĪN PROIECT
CARACTERIZARE STRUCTURALĂ ŞI PERFORMANŢE
  ELABORARE DE MATERIALE NOI, CARACTERIZARE COMPOZIŢIONALĂ ŞI MICROSTRUCTURALĂ
SIMULARE MODELARE PROCESE DE ACTIVARE
DISEMINARE REZULTATE