INSTITUTUL NAŢIONAL DE C-D PENTRU ELECTROCHIMIE 

ŞI MATERIE CONDENSATĂ

                              Responsabil de proiect: Dr. Ioan Grozescu

 

MATERIALE MICRO ŞI NANOMETRICE CRISTALINE AMORFE
PROCESARE HIDROTERMALĂ CU ACTIVARE ELECTRULTRAACUSTICĂ
OBŢINEREA DE MATERIALE CRISTALINE, AMORFE PULVERULENTE  MICRO ŞI NANOMETRICE
CARACTERIZARE COMPOZIŢIONALĂ ŞI MICROSTRUCTURALĂ
MODELARE ŞI SIMULARE PROCESE
DISEMINARE REZULTATE