UNIVESITATEA POLITEHNICA - BUCUREŞTI

FACULTATEA INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE

                              Responsabil de proiect: Prof.dr.ing. Gheorghe Amza

 

MATERIALE COMPOZITE INTELIGENTE PULVERULENTE, PIEZOCERAMICE, NANOSTRUCTURATE
 
FACTORI ASOCIAŢI ĪN PROCESELE DE ACTIVARE CU ULTRASUNETE
 
OBŢINEREA DE MATERIALE COMPOZITE  INTELIGENTE PIEZOCERAMICE NANOSTRUCTURATE ĪN MATRICI POLIMERICI
 
CARACTERIZARE COMPOZIŢIONALĂ ŞI MICROSTRUCTURALĂ
 
MODELARE ŞI SIMULARE PROCESE
 
DISEMINARE REZULTATE