Obiective specifice

Obiectivele ştiinţifice generale

aplicaţii ale energiei electrultraacustice în ingineria materialelor

Dezvoltarea de noi materiale, cât şi exploatarea potenţialului existent la materialele cunoscute

 

Dezvoltarea de noi materiale şi tehnologii pentru realizarea de micro şi nanostructuri, microsisteme integrate

 

Realizarea de tehnologii de fabricaţie, produse, sisteme, instrumente şi aparatura, de înaltă precizie

ARIA TEMATICĂ 4.4 – Tehnologii integrate.../ integrarea  cunoştinţelor şi tehnologiilor noi, nanomaterialelor şi proceselor de producţie în aplicaţii sectoriale şi intersectoriale

PLATFORMA TEHNOLOGICĂ  PT4 . – Materiale şi tehnologii avansate