Etape ale proiectului

 

 

1.

ETAPA 1 - 2006

Evaluarea fenomenelor, privind influenţa factorilor asociaţi la procesele de activare cu energie electroultraacustică a materialelor inginereşti

Baza de informaţii actualizată

Echipamente şi aparatură specifică

2.

ETAPA 2 - 2007

Conceperea şi proiectarea echipamentelor electoultraacustice la nivelul de performanţă impus de procesarea materialelor inginereşti

Experimente de realizare in condiţii de laborator de noi materiale destinate verificării performanţelor echipamentelor dezvoltate in proiect

3.

ETAPA 3 - 2007

Realizarea echipamentelor electoultraacustice

Experimentarea şi verificarea performanţelor  tehnice şi tehnnologice

4.

ETAPA 4 - 2008

Realizarea echipamentelor electoultraacustice

Experimentarea şi verificarea performanţelor tehnice şi tehnnologice

Elaborarea de tehnologii de procesare cu activare electroultaacustică a materialelor inginereşti

Modelare şi simulare procese

5.

ETAPA 5 - 2008

Demonstrarea eficienţei şi utilităţii tehnologiior elaborate

Valorificarea rezultatelor