ETAPA 5 - 2008

Demonstrarea eficienţei şi utilităţii tehnologiior elaborate

Valorificarea rezultatelor

REZULTATE:

Comunicări ştiinţifice

Lucrări publicate

Brevete

Portal web activ

Forum