Timişoara

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ĪN 

SUDURĂ ŞI ĪNCERCĂRI DE MATERIALE - TIMIŞOARA

                              Manager de proiect: Ing. Octavian Oancă

 

STUDII, BAZĂ DE DATE ACTUALIZATĂ
STRUCTURĂ ŞI CONFIGURAŢIE FUNCTIONALĂ APARATE ŞI ECHIPAMENTE ELECTROULTARAACUSTICE LA TEMATICĂ
ELABOREAZĂ CONCEPŢIE ŞI DOCUMENTAŢIE PENTRU ECHIPAMENTE SPECIALIZATE LA TEMATICĂ
REALIZARE ECHIPAMENTE SPECIALIZATE LA TEMATICĂ

ELABORAREA DE TEHNOLOGII DE ACTIVARE

OPTIMIZAREA PARAMETRILOR TEHNOLOGICI  

ECHIPAMENTE SPECIALIZATE PENTRU ASIGURAREA REPRODUCTIBILITĂŢII METODELOR DE LABORATOR
MODELARE SIMULARE PROCESE DE ĪMBINARE ŞI ACTIVARE  ELECTROULTRAACUSTICĂ
DISEMINARE REZULTATE