REALIZĂRI


 

Proiectul urmareste dezvoltarea de noi cunostinte in domeniul procesarii materialelor avansate  utilizand un proces inovativ de sudare prin frecare cu element activ rotitor (FSW – friction stir welding) si elaborarea unor  tehnologii integrate, ecologice, avand un inalt grad de inovare pentru aplicatii sectoriale de mare prioritate (aeronautica si transport aerian, transport de suprafata).

Procedeul de sudare prin frecare cu element activ rotitor care sta la baza tematicii proiectului  constituie o dezvoltare recenta careia i se acorda in prezent un interes deosebit in lumea stiintifica, fiind prezent in programele de cercetare ale principalelor institutii de cercetare din Europa, Japonia, SUA.

Avand la baza nivelul mondial al cunostintelor in domeniu, proiectul vizeaza cercetarea procesului neconventional de imbinare prin sudare cu element activ rotitor, modelarea  in sistem integrat a proceselor termice, a tensiunilor reziduale si deformatiilor, caracterizarea imbinarilor sudate sub aspectul caracteristicilor mecanice, al comportarii la rupere, oboseala, fluaj si coroziune, dezvoltarea unor metode specifice de examinare nedistructiva, elaborarea unui sistem de monitorizare a procesului de sudare si conducere automata a acestuia, elaborarea unor noi metode de modificare a proprietatilor superficiale a materialelor (structura, granulatie, duritate), respectiv de eliminare a unor defecte superficiale de materiale (fisuri, pori)  folosind procesul FSW,  cercetarea performantelor unor structuri noi sudate FSW pentru aplicatii de varf (ca, de exemplu, rame trenuri de mare viteza, structuri de avion, componente auto din materiale noi, sectii de nave de mare performanta, poduri in constructie usoara).  Intreg programul de cercetare se bazeaza pe utilizarea unor materiale avansate ca aliaje de aluminiu si magneziu, materiale compozite cu matrice metalica, oteluri de mare performanta, combinatii de materiale, structuri complexe din aliaje usoare extrudate.

Un rezultat important al proiectului este crearea unui centru de excelenta nationala si deschidere europeana in domeniul procesarii materialelor noi si a structurilor usoare prin sudare prin frecare cu element activ rotitor.

Cercetarea prezinta o complexitate deosebita si un puternic caracter interdisciplinar, la realizarea proiectului participand un consortiu format din 2 institute de cercetare si doua universitati cu competenta recunoscuta si domenii de activitate de cercetare - dezvoltare complementare legate de sudare, incercari de materiale, fizica materialelor, constructii civile, inginerie industriala, constructii de masini.

 • Realizarea de imbinari sudate FSW pentru aliaje de aluminiu, magneziu, titan, cupru, imbinari disimilare Al-Cu, Al-Mg.

Exemple de imbinari sudate FSW

AlMg3 – imbinare sudata FSW,
groime material 6 mm
Al-Mg – imbinare sudata FSW,
grosime 4mm
 • Monitorizarea evolutiei temperaturii in procesul de sudare FSW, utilizand camera termografica in infrarosu

 • Sudare prin frecare cu element activ rotitor asistata  WIG

 • Rezultatele proiectului au fost prezentate in comunicari stiintifice, sustinute la Conferinte internationale si seminarii, precum si in articole publicate in reviste de specialitate:

- Seminar „Modelarea proceselor de sudare”, organizat la Universitatea „Dunărea de Jos”  Galaţi,20.04.2007

 • B. Radu, R. Susan-Resiga, D. Dehelean, V. Safta –  „ Modelarea curgerii materialului la procedeul de sudare prin frecare cu element activ rotitor” 

 • O. Mircea  „Câmpuri termice si tensiuni remanente în îmbinările sudate modelate numeric şi determinate experimental 

 • R. Gabor, R. Bancilă – Modelarea stării de eforturi la solicitări de tracţiune statică şi dinamică a îmbinării experimentale cu element activ rotitor  

 • M. Iordăchescu, E. Scutelnicu, D. Birsan – „Experimental research and FSW modelling”

- Conferinta Internationala „Joining of Materials–JOM14”,29.04-2.05.2007,  Danemarca 

 • E. Scutelnicu,  M. Iordăchescu, D. Iordăchescu –„Sudarea metalelor disimilare: Modelare matematica si experimentari”

- Conferinta Internationala „Tehnologii inovative pentru imbinarea materialelor avansate”, Timişoara, iunie 2007:

 • L. Boţilă, R. Cojocaru, D. Dehelean - „Cercetarea procesului de sudare prin frecare cu element activ rotitor reflectată în dinamica publicaţiilor şi brevetelor de invenţie pe plan mondial”, Volumul de lucrari al Conferintei Internationale ”Tehnologii inovative pentru imbinarea materialelor avansate7-8.06.2007”, Editura Sudura, ISBN 978-973-8359-9, pp.87-91, Timisoara

 • R. Cojocaru, Ş. Panaitescu - „Cerinţe specifice pentru echipamente de sudare prin frecare cu element activ rotitor pentru structuri din aliaje de Al”, Volumul de lucrari al Conferintei Internationale Tehnologii inovative pentru imbinarea materialelor avansate7-8.06.2007”, Editura Sudura, ISBN 978-973-8359-9, pp.91-99, Timisoara

 • V. Safta, R. Cojocaru, B. Radu -Consideraţii privind defectoscopia îmbinărilor sudate prin frecare cu element activ rotitor”, Volumul de lucrari al Conferintei Internationale Tehnologii inovative pentru imbinarea materialelor avansate7-8.06.2007”, Editura Sudura, ISBN 978-973-8359-9, pp.91-99, Timisoara , pp.70-78, Timişoara

 • B. Radu,  R. Susan-Resiga, D. Dehelean, V. Safta -Modelarea curgerii în procesul de sudare prin frecare cu element activ rotitor”, Volumul de lucrari al Conferintei Internationale„ Tehnologii inovative pentru imbinarea materialelor avansate7-8.06.2007”, Editura Sudura, ISBN 978-973-8359-9, pp.91-99, Timisoara , pp.70-78, Timişoara

- Conferinta Internationala a IIW, 6-8.07.2007, Dubrovnik, Croaţia:

 • M. Iordăchescu, D. Iordăchescu, E. Scutelnicu, P.Vilaça, D. Birsan, J.L. Ocaňa -„Procesarea aluminiului prin frecare cu element activ rotitor – rugozitate vs.rezultate maco si microscopice”

 • B. Radu,  D. Dehelean,   R. Susan – Resiga,  V. Safta - “Aspecte ale curgerii materialului in timpul sudarii FSW a aliajului 5754 Al ” (IIW DOC. III 1434-07) Conferinta Internationala a ASR „Sudura 2007” , 26-28 septembrie 2007 Timisoara

 • R. Cojocaru, D. Dehelean, L. Boţilă -Sudarea prin frecare cu element activ rotitor a tablelor din aliaje de aluminiu,  Volumul de lucrari al Conferintei Internationale a ASR "Sudura 2007", Editura Sudura, ISSN 1843-4738, pp.291-304, Timisoara, Romania.

 • E. Scutelnicu, M. Iordăchescu - “Solutii analitice pentru predictia temperaturii in imbinari sudate” , Volumul de lucrari al Conferintei Internationale a ASR "Sudura 2007", Editura Sudura, ISSN 1843-4738, pp.100-112, Timisoara, Romania.

- Al treilea Simpozion  al  PhD, Pecs, Ungaria, 25-26 octombrie 2007

 • R. Gabor, A. Gido, R. Bancilă, R.Zettler - “Sudarea FSW –  o solutie inovativa pentru constructii civile”

- A cincea Conferinta Internationala Integritatea Structurala a Constructiilor Sudate, 20-21 noiembrie 2007, Timisoara , Romania

 • G. Grün - “Consideratii privind controlul ultrasonic phased array  al imbinarilor sudate”

- Simpozionul International“ Constructia de drumuri si poduri 2007” ,7 decembrie 2007 Iaşi, România

 • R. Gabor, A. Gido, R.Bancilă - “Sudarea FSW –  o solutie  inovativa pentru constructii civile

- Articole in publicatii:

 • M. Iordăchescu, D. Iordăchescu, E. Scutelnicu, P. Vilaca, D. Birsan, J.L. Ocana - “Procesarea aluminiului prin frecare cu element activ rotitor – rugozitate vs.rezultate maco si microscopice”, Welding in the World, 2007, vol. 51, no. SPI, Elsevier Publishing House, ISSN 0043-2288, pp. 441-448.

 • M. Iordăchescu, P. Vilaça, D. Iordăchescu, E. Scutelnicu, J.A. Porro - „Procesarea prin frecare cu element activ rotitor a  aliajuluiAA 6061 ” , IIW Doc III-1433-07/IX-2249-07, acceptat spre  publicare in Welding in the World (Soudage dans le Monde), Elsevier Publishing House, France

 • E. Scutelnicu, M. Iordăchescu, B. Georgescu - “Sudarea metalelor disimilare -  analiza cu element finit si experimentari”,  Analele Universitatii Dunarea de Jos Galati, Fascicul XII,  Echipamente si tehnologii de sudare, An XVII, 2007, ISSN 1221 – 4639, pag. 36-40.

 • M. Iordăchescu, E. Scutelnicu, L. Quintino, D. Iordăchescu, P. Vilaca - “Procesarea prin frecare cu element activ rotitor: design unelte si caracterizare microstructurala”, Analele Universitatii Dunarea de Jos Galati, Fascicul XII, Echipamente si tehnologii de sudare, An XVII, 2007, ISSN 1221 – 4639, pag. 19-30.

 • Crearea unui centru de excelenta nationala si deschidere europeana in domeniul procesarii materialelor noi si a structurilor usoare prin sudare prin frecare cu element activ rotitor

 

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.