OBIECTIVE


 

Principalele obiective ale proiectului sunt:

 • modelare proces FSW şi creare nou model complex proces în câmp cuplat termic, mecanic şi  structural

 • optimizare sculă procesare

 • cercetare procese uzură la interacţiunea sculă material,  definire metodă determinare a acesteia;

 • cercetare/optimizare proces sudare, concepere realizare sistem acţionare/deplasare cu posibilităţi utilizare la sudarea robotizată;

 • cercetare reacţie material bază la procesul FSW şi determinare condiţii tehnologice sudare materiale noi (compozite cu matrice metalică, oţeluri de înaltă rezistenţă, aliaje aluminiu, oţel – aluminiu, material compozit – aluminiu), elaborare tehnologii inovative şi ecologice de sudare;

 • dezvoltare metode noi pentru sudare prin asistarea procesului FSW prin sursă termica externă (laser sau arc electric);

 • cercetare mecanisme producere imperfecţiuni şi elaborarea unor metode noi de control - US phase array combinată cu control termografic, concepere/realizare sistem de monitorizare şi control al procesului de sudare cu o bază de date tehnologică şi soft pentru selecţia parametrilor de sudare;

 • evaluare posibilităţi îmbinare FSW elemente cu configuraţii geometrice complexe;

 • analiză comportare statică şi dinamică structuri sudate FSW şi elaborare noi concepte de proiectare;

 • cercetare posibilităţi modificare caracteristici materiale prin procesare FSW şi elaborare metodă şi tehnologie remaniere defecte de material prin procesare FSW;

 • fundamentare sub aspect tehnic şi economic aplicaţii potenţiale ale procesării FSW în sectoare industriale de vârf.

 

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.