EVENIMENTESeminar “Modelarea proceselor de sudare”, 20.04.2007


În data 20.04.2007 a avut loc la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi seminarul “Modelarea procesului de sudare prin frecare cu element activ rotitor” organizat in cadrul proiectului CEEX 66/2006, “Tehnologii inovative si ecologice de procesare a materialelor avansate, prin frecare cu element activ rotitor - TIPMAV”. La seminar au participat reprezentanţii partenerilor la proiect – ISIM Timişoara (conducător proiect), Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi şi ICTCM Bucureşti, precum şi alţi specialişti în domeniul sudării de la Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Transilvania Braşov şi ICEPRONAV Galaţi.

În cadrul seminarului au fost prezentate următoarele comunicări ştiinţifice:

 • Dan BirsanModelarea câmpului termic 3D şi a tensiunilor remanente din îmbinările sudate cap la cap la sudarea cu arc electric cu depunere de material de adaos

 • Bogdan Radu, Romeo Susan-Resiga, Dorin Dehelean, Voicu Safta – Modelarea curgerii în procesul de sudare prin frecare cu element active rotitor 

 • Bogdan Georgescu, Mihaela Iordachescu, Elena Scutelnicu, Valeriu Georgescu – Modelarea cu element finit a sudarii prin presiune pe suprafeţe zimţate 

 • Octavian Mircea – Câmpuri termice si tensiuni remanente în îmbinările sudate modelate numeric şi determinate experimental 

 • Ramona Gabor, Radu Bancila - Modelarea stării de eforturi la solicitări de tracţiune statică şi dinamică a îmbinării experimentale cu element activ rotitor 

 • Mihaela Iordachescu, Elena Scutelnicu, Dan Birsan – Experimental research and FSW modelling

 • Daniel Visan, Dan Birsan – Modelarea matematica a băii de metal topit la sudarea pe verticala în câmp de forte electromagnetice 

Lucrările prezentate la seminar vor fi publicate în analele Universităţii Dunărea de Jos, fascicula XII, revista categoria B+ CNCSIS, sau comunicate la Conferinţa internaţională ISIM “ Tehnologii inovative de îmbinare a materialelor avansate“, iunie 2007.

Partenerii la proiectul TIPMAV au participat în ziua de 19.04.2007 la seminarul “Programul de cercetare european PC 7 – Oportunităţi de participare“ organizat în cadrul proiectului CEEX 85 “Creşterea vizibilităţii internaţionale a activităţilor de cercetare din domeniul sudării” şi au vizitat laboratoarele catedrei de Robotică şi sudare de la Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, fiind primiţi de dl prof.dr.ing. Emil Constantin, prorector al Universităţii.Start up meeting, 26.10.2006


La manifestare au participat reprezentanţi ai: ISIM Timişoara, U. P. Timişoara, Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, ICTCM Bucureşti. Ordinea de zi a cuprins:

 • prezentare parteneri (ref tematica proiect)

 • prezentare proiect cf contract (obiective, schema de realizare, contribuţii parteneri)

 • adoptare reguli colaborare la proiect (inclusiv  confidenţialitate şi drepturi de  proprietate intelectuală),

 • adoptare program de lucru

 • discutare conţinut etapa 1 -  defalcare structură conţinut şi sarcini studiu documentar

 • discutare conţinut etapa 2 – inclusiv, stabilire coordonate seminar “Modelarea proceselor de sudare”

 • definire program prezentare ISIM  (în mod special, maşina sudare FSW)

 • definire program valorificareSeminar, 26.10.2006


SUDAREA PRIN FRECARE CU ELEMENT ACTIV ROTITOR –DE LA IDEE LA APLICARE INDUSTRIALĂ

 

Seminarul organizat de ISIM Timişoara, a avut loc cu ocazia lansării proiectului de cercetare CEEX „Tehnologii inovative şi ecologice de procesare a materialelor avansate, prin frecare cu element activ rotitor”, din cadrul programului MATNANTECH. Au fost susţinute următoarele lucrări:

 

“Sudarea prin frecare cu element activ rotitor -stadiul actual al cercetărilor pe plan mondial şi noi perspective de dezvoltare / implementare industrială a procedeului”

Dr.ing. Jorge Dos Santos - Institutul de Cercetare GKSS, Geesthacht, Germania

 

“Concepte de bază la sudarea prin frecare cu element activ rotitor”

Dr. ing. Mihaela Iordăchescu – Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi

 

“Aplicaţii ale procedeului FSW în domeniul construcţiilor metalice”

Ing. Ramona Gabor – Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Construcţii

 

“Preocupări şi rezultate ale ISIM în domeniul FSW”

Ing. Radu Cojocaru, Ing. Lia Boţilă – ISIM Timişoara