ETAPE


 

Eatapa I Pregătire condiţii program de cercetare
Eatapa II Optimizare echipament. Modelare proces. Evaluare nedistructivă
Eatapa III Experimentări mbinări omogene. Modelare tensiuni. Caracterizare mbinări. Concepţie sistem control
Eatapa IV Experimentări mbinări eterogene. Modelare tensiuni. Sudare asistată laser. Caracterizare structuri sudate. Execuţie şi validare sistem control
Eatapa V Modelare n cmp cuplat. Validare model. Caracterizare structuri sudate. Modificarea proprietăţilor superficiale
Eatapa VI Ghid proiectare. Durata remanentă de viaţă. Aplicaţii concrete
Eatapa VII Diseminarea rezultatelor proiectului. Raport final

 

 

 


Copyright ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.