TIPMAV


 

TEHNOLOGII INOVATIVE ŞI ECOLOGICE DE PROCESARE A MATERIALELOR AVANSATE,
PRIN FRECARE CU ELEMENT ACTIV ROTITOR

Acronim proiect: TIPMAV

Proiect CEEX nr.: 66/2006

Coordonator proiect: ISIM Timişoara

Director de proiect: Prof.dr.ing. Dorin Dehelean

Perioada de derulare 28.07.2006 15.10.2008

 

Rezultate preconizate

 • model complex, original, al procesului de sudare FSW n cmp cuplat termic, mecanic şi structural,

 • instalaţie de sudare FSW de performanţă naltă

 • sistem de monitorizare şi control on line al procesului de sudare FSW

 • metodă specifică de examinare nedistructivă a sudurii FSW prin procedeul cu ultrasunete n sistem de investigare phase array

 • bază de date tehnologică cu program pentru selecţia parametrilor de sudare

 • ehnologii inovative şi ecologice de sudare FSW pentru materiale/combinaţii de materiale avansate

 • metodă nouă pentru mbinarea materialelor avansate prin  sudare hibridă (FSW cuplat cu laser)

 • nou sistem de acţionare / deplasare a sculei de procesare, adaptabil pentru sudare robotizată

 • nouă metodă pentru modificarea proprietăţilor superficiale ale materialor, respectiv remanierea unor defecte superficiale

 • metodologie de dimensionare (ghid de proiectare specific) a mbinărilor / structurilor sudate FSW adaptat la codurile europene

 • metodă de predicţie a duratei remanente de viaţă pentru structuri complexe realizate prin sudare FSW

 • centru virtual de competenţă n domeniul mbinării materialelor avansate

 • know how necesar pentru implementarea industrială a procedeului FSW la procesarea unor materiale avansate, respectiv a unor structuri complexe pentru domenii tehnologice prioritare.

 

 


Copyright ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.