Dezvoltarea unor metode şi tehnici inovative de îmbinare
a materialelor eterogene prin sudare prin
frecare cu element activ rotitor

ACŢIUNI DE PROMOVARE


 • stabilirea grupurilor ţintă, din următoarele domenii industriale: feroviar, aeronautică, naval, producători de structuri extrudate din aluminiu, tehnică medicală, tehnică militară, producători de radiatoare, schimbătoare de căldură.

 • elaborarea materialelor de promovare a procedeului, pe domenii de activitate

 • întocmirea unui chestionar pentru potenţialii utilizatori ai procedeului FSW, în care se solicită date privind: domeniul de activitate, tipuri de produse realizate, materiale sudate şi procedee de sudare utilizate, interesul pentru FSW.

 • identificarea domeniilor/sectoarelor de activitate din ţară şi ai potenţialilor aplicatori ai procedeului, precum şi crearea unei baze de date cu potenţiali utilizatori ai procedeului.

 • transmiterea materialelor privind promovarea procedeului, adaptat pe domenii de activitate, către agenţi economici din industria românească

 • s-a creat o bază de date cu 142 de firme potenţial aplicatoare a procedeului de sudare FSW la care s-au transmis materiale de promovare a procedeului, chestionare şi oferte FSW pe domenii de activitate.

 • deplasări în industrie pentru promovarea procedeului de sudare prin frecare cu element activ rotitor şi  identificarea unor potenţiale aplicaţii industriale.

 • organizarea de seminarii pentru promovarea aplicativă a FSW în industrie

1.  Seminarul “Posibilităţi de creştere a eficienţei proceselor de sudare şi tăiere prin implementarea unor procedee neconvenţionale”, 29 aprilie 2010, Timişoara 

    R.Cojocaru, L.Boţilă – „Sudarea prin frecare cu element activ rotitor (FSW), alternativă ecologică şi eficientă la procedeele clasice de îmbinare cu arc electric a metalelor uşoare”

2.  Seminarul „Tendinţe actuale în domeniul creşterii eficienţei proceselor industriale de sudare, tăiere şi recondiţionare şi dezvoltării de noi materiale”, 20.05.2010, Cluj Napoca

    R. Cojocaru – „Eficientizarea proceselor de sudare, tăiere şi recondiţionare”

3.  Colocviu Ştiinţific ISIM  „Sudarea şi procesarea prin frecare cu element activ rotitor a aliajelor de aluminiu”, 27.05.2010, Timişoara 

    R.Cojocaru, L.Boţilă, C.Ciucă, M. Poşogan – „Sudarea şi procesarea prin frecare cu element activ rotitor a aliajelor de aluminiu”

4.  Seminarul „Tendinţe actuale în domeniul creşterii eficienţei proceselor industriale de sudare, tăiere şi recondiţionare”, organizat de ISIM şi ASR în data de 19.11.2010 la Drobeta Turnu Severin

    R.Cojocaru – „Sudarea prin frecare cu element activ rotitor (FSW) alternativă ecologică şi eficientă la procedeele clasice de îmbinare cu arc electric. Procesarea FSP”

5.  Seminarul Creşterea competitivităţii firmelor industriale prin eficientizarea proceselor de sudare şi tăiere, organizat de ISIM Timişoara şi Asociaţia de Sudură din România, în data de 25.11.2010, desfăşurat la  ICTCM Bucureşti

    R. Cojocaru – „Sudarea prin frecare cu element activ rotitor (FSW), alternativă ecologică şi eficientă la procedeele clasice de îmbinare cu arc electric. Procesarea FSP

 • deschiderea unei pagini permanente dedicata proiectului, respectiv aplicatiilor sudarii FSW in revista proprie a ASR Sudura  – pe toată durata proiectului

 • prezentarea unor informaţii despre proiect si despre sudarea FSW, pe pagina web a ASR şi în Newsletter ASR, www.asr.ro

 • prezentarea unor informaţii despre proiect si despre sudarea FSW, pe pagina web a ISIM şi în ISIM News, www.isim.ro 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.