Dezvoltarea unor metode şi tehnici inovative de îmbinare
a materialelor eterogene prin sudare prin
frecare cu element activ rotitor

OBIECTIVE


Proiectul îşi propune ca obiectiv general (OG) realizarea unor activităţi de cercetare şi dezvoltare tehnologică de mare complexitate cu  caracter  aplicativ,  multidisciplinar, în domeniul de vârf al promovării unor noi metode şi tehnologii de procesare a materialelor avansate.

În mod efectiv, proiectul urmăreşte dezvoltarea de noi cunoştinţe în domeniul procesării materialelor avansate şi elaborarea unor  tehnologii de vârf având un înalt grad de inovare în vederea lărgirii posibilităţilor de implementare a procesului de sudare prin frecare cu element activ rotitor pentru aplicaţii sectoriale de mare prioritate (aeronautică, transport aerian şi de suprafaţă).

Obiective specifice ale proiectului:

O1: dezvoltarea unor metode şi tehnici inovative pentru îmbinarea materialelor eterogene cu duritate mare, imposibil de sudat în prezent, prin asistarea procesului FSW printr-o sursă termică externă;

O2: dezvoltarea unei noi metode de încărcare prin frecare FSW cu unealtă consumabilă a suprafeţelor din oţel pentru îmbunătăţirea proprietăţilor funcţionale;

O3: modelarea proceselor de îmbinare şi validarea modelelor prin experiment;

O4: conceperea şi realizarea sistemelor de sudare în vederea aplicării şi dezvoltării programului experimental; optimizarea proceselor de sudare;

O5: dezvoltarea unui program complex de monitorizare şi evaluare a calităţii îmbinărilor sudate;

O6: optimizarea  formei, dimensiunii şi modului de deplasare al uneltei de procesare pentru diferite configuraţii de îmbinări şi tipuri de materiale de bază;

O7: fundamentarea sub aspect tehnic şi economic a unor aplicaţii potenţiale ale tehnicilor inovative de procesare FSW, în sectoare industriale de vârf;

O8: valorificarea şi diseminarea pe scară largă a rezultatelor proiectului

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.