Dezvoltarea unor metode şi tehnici inovative de îmbinare
a materialelor eterogene prin sudare prin
frecare cu element activ rotitor

Lucrări ştiinţifice - Etapa III


Lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice

1.  R. Cojocaru, D. Dehelean, L. Boţilă, C. Ciucă – “Sudarea prin frecare cu element activ rotitor a aliajelor de aluminiu. Posibilităţi de aplicare”, Conferinţa Internaţională "SUDURA 2010", 21-23 aprilie 2010, Ploieşti, şi publicată în  Buletinul Universităţii petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Tehnică, Vol. LXII, Nr.2/2010, pag.41-48, ISSN 1224-8495.
    Rezumat

2.  V. Verbiţchi, R.Cojocaru, L. Boţilă – Caracteristici ecologice şi energetice  ale procedeului de sudare prin frecare cu element activ rotitor, Conferinţa Internaţională "SUDURA 2010", 21-23 aprilie 2010, Ploieşti,  şi publicată în  Buletinul Universităţii petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Tehnică, Vol. LXII, Nr.2/2010, pag.49-56, ISSN 1224-8495.
    Rezumat

3.  R.Cojocaru, C. Ciucă, A. Cazacu - Sisteme de sudare prin frecare cu element activ rotitor, Conferinţa internaţională „Advances in Engineering and Management – ADEM 2010” , 19-21 mai 2010, Drobeta Turnu Severin
    Rezumat

4.  R. Cojocaru, D. Dehelean, L. Boţilă, C. Ciucă – „Comportarea la sudarea prin frecare cu element activ rotitor a aliajului Al 7075” , Conferinţa Internaţională „TIMA 2010” , 10-11 iunie 2010, Timişoara, şi publicată în Proceedings of The 4th International Conference Innovative Technologies for Joining Advanced Materials TIMA 2010, Sudura Publishing House, ISSN 1844-4938
    Rezumat

5.  V. Verbiţchi, R.Cojocaru, L. Boţilă – „Cerinţe şi posibilităţi ale proceselor ecologice de sudare”, Conferinţa Internaţională „TIMA 2010” , 10-11 iunie 2010, Timişoara, şi publicată în Proceedings of The 4th International Conference Innovative Technologies for Joining Advanced Materials TIMA 2010, Sudura Publishing House, ISSN 1844-4938
    Rezumat

 

Lucrări acceptate

1.  R. Cojocaru, L. Boţilă, C. Ciucă - Sudarea prin frecare cu element activ rotitor a aliajelor de aluminiu disimilare EN AW 1200 - EN AW 6082 T651”, a 15-a Conferinţă Internaţională MODTECH 2011 Modern Technologies, Quality and Innovation New Face of TMCR (Conferinţă ISI), 25-27 Mai 2011, Chişinău, Republica Moldova

2.  R. Cojocaru, L. Boţilă, C. Ciucă - Sudarea prin frecare cu element activ rotitor a oţelului S235”, a 15-a Conferinţă Internaţională MODTECH 2011 Modern Technologies, Quality and Innovation New Face of TMCR (Conferinţă ISI), 25-27 Mai 2011, Chişinău, Republica Moldova

 

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.