Dezvoltarea unor metode şi tehnici inovative de îmbinare
a materialelor eterogene prin sudare prin
frecare cu element activ rotitor

Lucrări ştiinţifice - Etapa II


V. Safta –“Procedeu ecologic de sudare în stare solidă; cercetări privind sudarea prin frecare cu element activ rotitor la ISIM Timişoara”,  lucrare prezentată la Seminarul tehnico-ştiinţific “Procedeu ecologic de sudare în stare solidă” organizat de secţia de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor din cadrul Filialei Timişoara a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, cu ocazia celei de a 7-a Conferinţe Internaţionale Integritatea structurală a construcţiilor sudate “Integritatea Materialelor Inginereşti şi a Îmbinărilor Sudate”, Timişoara, 4-5.11.200

              Rezumat

D. Dehelean, L. Boţilă – “Impactul internaţional al noului procedeu asupra fabricării structurilor sudate”, lucrare prezentată la Seminarul tehnico-ştiinţific “Procedeu ecologic de sudare în stare solidă” organizat de secţia de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor din cadrul Filialei Timişoara a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, cu ocazia celei de a 7-a Conferinţe Internaţionale Integritatea structurală a construcţiilor sudate “Integritatea Materialelor Inginereşti şi a Îmbinărilor Sudate”, Timişoara, 4-5.11.2009

              Rezumat

R. Cojocaru, L. Boţilă – “Rezultate obţinute la sudarea FSW a unor aliaje uşoare”, lucrare prezentată la Seminarul tehnico-ştiinţific “Procedeu ecologic de sudare în stare solidă” organizat de secţia de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor din cadrul Filialei Timişoara a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, cu ocazia celei de a 7-a Conferinţe Internaţionale Integritatea structurală a construcţiilor sudate “Integritatea Materialelor Inginereşti şi a Îmbinărilor Sudate”, Timişoara, 4-5.11.2009

              Rezumat

L. Boţilă – “Analiza statistică a literaturii de specialitate privind sudarea prin frecare cu element activ rotitor”, lucrare prezentată la Seminarul tehnico-ştiinţific “Procedeu ecologic de sudare în stare solidă” organizat de secţia de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor din cadrul Filialei Timişoara a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, cu ocazia celei de a 7-a Conferinţe Internaţionale Integritatea structurală a construcţiilor sudate “Integritatea Materialelor Inginereşti şi a Îmbinărilor Sudate”, Timişoara, 4-5.11.2009

              Rezumat

M. Poşogan ,L. Boţilă, C. Ciucă, A. Cazacu – „Dezvoltarea de unelte de sudare FSW pentru aliaje dure de aluminiu Al 6082-T651 şi Al 7075-T651”,  lucrare ştiinţifică prezentată la Al XI-lea Simpozion Internaţional „Tinerii şi Cercetarea Multidisciplinară”,  Timişoara, 12-13.11.2009

              Rezumat

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.