Dezvoltarea unor metode şi tehnici inovative de îmbinare
a materialelor eterogene prin sudare prin
frecare cu element activ rotitor

Lucrări ştiinţifice - Etapa I


C. Ciucă, R. Cojocaru, L. Boţilă, A. Cazacu: Sudarea prin frecare cu element activ rotitor a tablelor suprapuse din aliaje de aluminiu şi magneziu, Al X-lea Simpozion Internaţional “Tinerii şi cercetarea Multidisciplinară”, 13-14 Noiembrie 2008, USAMVB Timişoara, publicată în Buletinul Stiinţific Al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, România, Seria Mecanică, Tom 53 (67), ISSN 1224-6077, Fasc. S4, 2008

              Rezumat

R. Cojocaru, D. Dehelean, R. Gabor, C. Ciucă, U. Zupanc: Sudarea FSW a aliajului de aluminiu Al 6082, 13th International Conference Modern Technologies, Quality and Innovation-New face of TMCR, MODTECH 2009-Chişinău, 21-23 Mai, 2009

              Rezumat

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.