Dezvoltarea unor metode şi tehnici inovative de îmbinare
a materialelor eterogene prin sudare prin
frecare cu element activ rotitor

ETAPE


Etapa I. Stabilirea cerinţelor privind proiectul (termen finalizare 31.01.2009)

Activităţi în cadrul etapei:

 • Actualizarea analizei documentare

 • Specificaţii ale tehnologiilor care se dezvoltă

 • Specificaţii ale materialelor de bază MB

 • Metode prin care se dezvoltă tehnologiile

 • Metodologie de caracterizare a îmbinărilor sudate

 • Definitivarea strategiei consorţiului privind proprietatea intelectuală respectiv exploatarea rezultatelor

 • Activităţi suport

Rezultate:

•    Rezumatul etapei   •   Lucrări ştiinţifice   •   Articole

Etapa II. Concepţie sistem de sudare. Concepţie sistem de monitorizare utilizând termografia în infraroşu (termen de finalizare 30.11.2009)

Activităţi în cadrul etapei:

 • Concepţie sistem de sudare FSW-WIG

 • Conceperea sistemului de monitorizare (termografie în infraroşu)

 • Activităţi suport

Rezultate:

•    Rezumatul etapei   •   Lucrări ştiinţifice   •   Articole

Etapa III. Modelarea proceselor de imbinare FSW hibrid. Realizarea sistemelor si uneltelor de sudare specifice. Modelare proces incarcare FSW. Realizarea sistemului de monitorizare (termografie în infraroşu). Proiectare sistem control prin monitorizarea momentelor. (termen de finalizare 10.12.2010)

Activităţi în cadrul etapei:

 • Modelarea proceselor de imbinare FSW hibrid.

 • Realizarea sistemelor si uneltelor de sudare specifice. 

 • Modelare proces incarcare FSW. 

 • Realizarea sistemului de monitorizare (termografie în infraroşu). 

 • Proiectare sistem control prin monitorizarea momentelor.

 • Diseminare rezultate

Rezultate:

•    Rezumatul etapei   •   Lucrări ştiinţifice   •   Articole

•    Cereri de brevete   •    Promovare

Etapa IV. Realizare sistem monitorizare momente. Program experimental pentru dezvoltarea proceselor de sudare. Evaluarea calitatii imbinarilor sudate. (termen de finalizare 30.04.2011)

Etapa V. Validarea tehnologiilor de sudare inovative. Optimizare unelte sudare. Demonstrare tehnologica pentru aplicatii industriale. (termen de finalizare 15.07.2011)

Etapa VI. Valorificare şi diseminare rezultate (termen de finalizare 15.11.2011)

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.