Dezvoltarea unor metode şi tehnici inovative de îmbinare
a materialelor eterogene prin sudare prin
frecare cu element activ rotitor

CERERI DE BREVETE DE INVENŢIE


  1. Unealtă de sudare consumabilă pentru depunere straturi funţionale utilizând procedeul de sudare prin frecare cu element activ rotitor (Nr. înregistrare OSIM Bucureşti A01278/06.12.2010). Invenţia se referă la o unealtă consumabilă specializată care permite depunerea de straturi din aliaje de aluminiu, prin procedeul de sudare prin frecare cu element activ rotitor pe substrat din oţel pentru îmbunătăţirea unor proprietăţi funcţionale (ex.: rezistenţa la coroziune).

  2. Dispozitiv de sudare prin frecare cu element activ rotitor pentru aliaje dure din aluminiu (Nr. înregistrare OSIM Bucureşti A01277/ 06.12.2010). Invenţia se referă la un dispozitiv de sudare specializat, necesar pentru dezvoltarea şi aplicarea procedeului inovativ de sudare prin frecare cu element activ rotitor FSW (Friction Stir Welding) – cel mai actual procedeu de sudare dezvoltat pe plan mondial.

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.