Dezvoltarea unor metode şi tehnici inovative de îmbinare
a materialelor eterogene prin sudare prin
frecare cu element activ rotitor

Articole - Etapa I


L. Boţilă, R. Cojocaru, V. Safta: Comportarea la sudarea prin frecare cu element activ rotitor a titanului Ti Gr2, Revista BID-ISIM, 4/2008, categoria B+, CNCSIS

             Rezumat

C. Ciucă, R. Cojocaru, L. Boţilă, A. Cazacu: Sudarea prin frecare cu element activ rotitor a tablelor suprapuse din aliaje de aluminiu şi magneziu, Buletinul Stiinţific Al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, România, Seria Mecanică, Tom 53 (67), ISSN 1224-6077, Fasc. S4, 2008

             Rezumat

L. Boţilă, R. Cojocaru, D. Dehelean: Sudarea FSW – procedeu ecologic şi de mare eficienţă, Revista Sudura 1/2009, categoria B+, CNCSIS

             Rezumat

M. Iordăchescu, D. Iordăchescu, E. Scutelnicu: Several properties of a Friction Stir Processed Layer of Aluminium, Annals of DAAAM for 2008/ proceedings of the 19th International DAAAM Symposium, ISSN 1726-9679, ISBN 978-3-901509-68-1, Vienna, Austria, 2008 (cotare ISI)

             Rezumat

E. Scutelnicu, E. Constantin, M. Iordăchescu, J. L. Ocana: Naval propellers reconditioning by friction stir welding-FSW, The Annals of “Dunărea de Jos” of Galaţi, Fascicle XII, Welding Equipment and Technology, Year XIX, 2008, ISSN 1221-4369

             Rezumat

Visan, D.; Birsan, D.; Mircea, O. & Constantin, E.: FEA of Aluminium FSW: Temperature Field and Stresses, Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings ISI of the 19th International DAAAM Symposium  vol. 19, No1, ISSN 1726-9679, ISBN 978-3-901509-68-1, Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2008, pg. 1483-1484

             Rezumat

D. Birsan, D. Vişan, O. Mircea: Numerical simulation of transient temperature and cauchz stresses of the friction stir welding process, The Annals of “Dunărea de Jos” of Galaţi, Fascicle XII, Welding Equipment and Technology, Year XIX, 2008, ISSN 1221-4369

             Rezumat

D. Bîrsan, D. Iordăchescu, J. L. Ocana, P. Vilaca: FEM model for friction stir welding of aluminium, The Annals of “Dunărea de Jos” of Galaţi, Fascicle XII, Welding Equipment and Technology, Year XIX, 2008, ISSN 1221-4369

             Rezumat

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.