Obiective specifice

 

 

Dezvoltarea şi consolidarea organismelor de certificare existente, conform cerinţelor Uniunii Europene privind evaluarea conformităţii cu reglementările tehnice

 

Asigurarea serviciilor de evaluare şi certificare a personalului pentru examinări nedistructive Ón domeniul Ómbinărilor sudate, la nivelul cerinţelor din directivele europene şi din standardele armonizate, asociate acestora, necesare producătorilor şi organismelor de supraveghere a pieţei

 

Dezvoltarea dotărilor existente Ón cadrul Organismului ISIM CERT END cu aparatură de Ónaltă performantă, Ón vederea creşterii competenţei tehnice a personalului certificat şi implicit a calităţii şi siguranţei Ón funcţionare a produselor supuse controalelor şi verificărilor prin metode nedistructive

 

Extinderea domeniului de acreditare a Sistemului de Evaluare şi Certificare a conformităţii pentru personalul implicat Ón procesele  de examinări nedistructive, Ón domeniul reglementat al directivelor echipamente sub presiune şi recipiente simple sub presiune precum şi Ón domeniul nereglementat (sectorul Óntreţinere feroviară)