Obiective generale

 

 

Dezvoltarea capacităţii  infrastructurii existente pentru evaluarea conformităţii Ón domeniul certificării personalului implicat Ón procesele speciale conexe sudării şi anume:  examinarea nedistructivă