Etapa 5. - Evaluarea conformităţii Sistemului - Termen: 15.12.2007

 

 

Activitatea 5.1 - Evaluare

- Audit extern pentru extinderea domeniului de acreditare al ISIM CERT-END

 

Activitatea 5.2 - Rapoarte

- Elaborare raport de etapă, raport intermediar de activitate şi raport final de activitate