Etapa 4. Evaluarea  performanţelor sistemului - Termen: 31.10.2007

 

Activitatea 4.1 - Evaluarea  personalului ISIM CERT END

-        Evaluarea personalului de control nedistructiv Ón vederea certificării conform SR EN 473

 

Activitatea 4.2 - Evaluare internă

-        Audit intern

-        Elaborare Raport de audit intern

-        Analiza de management

-        Revizie documente sistem calitate

 

Activitatea 4.3 - Documentaţie extindere

 - Iniţierea şi depunerea dosarului de extindere a acreditării Organismului de certificare a personalului ISIM CERT END

 

Activitatea 4.4 - Evaluare externă

-        Audit extern de pre-evaluare a organismului de certificare a personalului ISIM CERT END

Activitatea 4.5 - Rapoarte

-        Elaborare Raport de etapă, Raport intermediar de activitate