Etapa 3. Dezvoltarea infrastructurii organismului

Achiziţii publice - Anunţ de participare, nr. 18873/13.06.2007, publicat Ón SEAP

 

Activitatea 3.1 - Achiziţionarea aparatelor / echipamentelor

- Achiziţionarea, Ón baza necesarului a echipamentelor pentru cercetare-dezvoltare (aparate / echipamente) şi părţi ale acestora (piese probe pentru testare)

 

Activitatea 3.2 - Teste

- Testarea aparatelor / echipamentelor achiziţionate şi Óntocmirea fişelor de identificare pentru probele test

 

Activitatea 3.3 - Rapoarte

- Raport de etapă, Raport intermediar de activitate