Etapa 2. Extinderea domeniului de activitate al organismului - Realizat

 

Activitatea 2.1 - Armonizarea documentelor sistemului de certificare

- Elaborarea noilor proceduri, armonizarea Manualului Calităţii şi a Procedurilor existente, cu noul domeniu de activitate extins

 
Activitatea 2.2 - Elaborare suport curs pentru noul domeniu

              - Elaborarea suportului de curs pentru evaluarea conformităţii prin metode vizuale  

 

Activitatea 2.3 - Elaborarea curriculei de formare profesională aferentă noului sector, Óntreţinere feroviară

- Pentru suporturile de curs UT, RT, PT, MT, VT

- Elaborarea chestionarelor cu răspunsuri multiple şi al formularelor de test

 

Activitatea 2.4 - Rapoarte

      - Raport de etapă, Raport intermediar de activitate