Etapa 1. Studiu de dezvoltare a organismului - Realizat

 

Activitatea 1.1: - Studiu

- Analiza standardelor naţionale şi europene Ón domeniu.

- Analiza stadiului actual al activităţii de evaluare şi certificare a personalului ISIM CERT END.

- Stabilirea necesităţilor de dotare aparate/echipamente.

 
Activitatea 1.2  - Rapoarte

Raport de etapă, Raport intermediar de activitate