Sistem integrat pentru managementul riscurilor la
echipamente şi instalaţii din domeniul energetic

WORKSHOP


Tehnologii de producere a energiei electrice şi/sau termice din energii regenerabile

Bucureşti 7-9 iulie 2011

Masă rotundă a fost organizată de partenerul P4: Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie IRE, în cadrul Târgului Internaţional de Energii Regenerabile şi Eficienţă Energetică în Construcţii, organizat de RoEnergy, care s-a desfăşurat în intervalul 7-9 iulie 2011 la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti. În cadrul acestui eveniment, Prof. Petru Postolache, în calitate de moderator, a prezentat proiectul RBI “Sistem integrat pentru managementul riscurilor la echipamente şi instalaţii din domeniul energetic”.

 

 

  • Prezentare masa rotunda:  prof. dr. Petre POSTOLACHE

  • Analiza performanţelor turbinelor eoliene de mică putere instalabile în România

Autor: Gabriel Negreanu, conf. dr. ing. UPB

  •  Metode de stocare a energiei electrice provenită din surse regenerabile și analiza perturbațiilor introduse de acestea

Autori: drd. ing. Marius Marinescu, Transelectrica - UNO-DEN, drd. ing. Constantin Alexuță, Transelectrica - UNO-DEN, prof. dr. ing. Nicolae GOLOVANOV, UPB,  Facultatea de Energetică

  • Participarea capacităţilor de producţie folosind energii regenerabile la asigurarea serviciului de restaurare a tensiunii în SEN

Autori: ing. Dumitru Rota, Nicolae Brebu, Marius Cornoiu, Hidroelectrica – S H Caransebeș

  • Impactul centralelor electrice eoliene asupra mediului

Autori: drd. ing. Valentina Barbu, UPB, Facultatea de Energetică, drd. ing. Marius Marinescu, Transelectrica - UNO-DEN

Funcţii de protecţie moderne folosite în staţiile electrice de evacuare a energiei din centralele electrice eoliene

Autori: drd. ing. Constantin Alexuță, Transelectrica - UNO-DEN, drd. ing. Marius Marinescu, Transelectrica - UNO-DEN, prof. dr. ing. Dan Stoica Basarab GUZUN, UPB,  Facultatea de Energetică

 

 

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.