Sistem integrat pentru managementul riscurilor la 
echipamente şi instalaţii din domeniul energetic

OBIECTIVE


Dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat inovativ privind managementul riscului la echipamente şi instalaţii din domeniul energetic aplicând, ca noutate la nivel naţional, conceptul (RBI) al inspecţiei pe bază de risc la componente, echipamente şi instalaţii energetice.

 

Obiective generale

 

Creşterea competitivităţii în cercetare – dezvoltare prin implementarea în parteneriat a unui serviciu inovativ de evaluare şi management al riscurilor, în vederea soluţionării problemelor complexe privind siguranţa în funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor din domeniul termoenergetic

 

Obiective specifice

  • Creşterea capacităţii partenerilor pentru tehnologia informaţiei, prin implementarea unui sistem informatic avansat de management al riscului, în vederea susţinerii şi dezvoltării bazate pe cunoaştere a sectorului termoenergetic

  • Creşterea competenţei tehnologice şi promovarea transferului de cunoştinţe şi tehnologii privind inspecţia în serviciu şi managementul riscului în domeniul termoenergetic

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.