Sistem integrat pentru managementul riscurilor la 
echipamente şi instalaţii din domeniul energetic

RBI


Nr. proiect: 22-096
Domeniul proiectului: ENERGIE
Direcţia de cercetare: Sisteme şi tehnologii energetice durabile; securitatea energetică
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
Titlul proiectului: Sistem integrat pentru managementul riscurilor la echipamente şi instalaţii din domeniul energetic
Acronim: RIB
Perioada de derulare: 2008-2011
Coordonator: ISIM TIMIŞOARA
Director de proiect: Dr.Ing. Alin Murariu
Parteneriat.

Conducător proiect 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură si Încercări de Materiale ISIM Timişoara

P1 - Universitatea POLITEHNICA din Timisoara

P2 - S.C. Institutul de Studii si Proiectari Energetice S.A.

P3 - SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA

P4 - Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie – IRE

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.