Sistem integrat pentru managementul riscurilor la 
echipamente şi instalaţii din domeniul energetic

ETAPE


(Prezentare detaliată activităţi pe etape)

 

Etapa I. Studii şi analize privind cunoştinţele şi practicile actuale de inspecţie în serviciu şi de management al riscurilor la echipamentele energetice  
(termen finalizare  28.02.2009)
Finanţare de la bugetul de stat: 115000 lei; Cofinanţare: -
Activităţi în cadrul etapei:
 • Studiu privind managementul riscurilor la echipamentele energetice

 • Studiu de sinteza a cunostintelor actuale în domeniul inspectiilor în serviciu

 • Analiza sistemelor expert de evaluare pe baza de risc existente la nivel international

 • Realizarea paginii web pentru diseminarea rezultatelor si a evolutiei proiectului

Rezumatul etapei


Etapa II. Elaborare model funcţional sistem integrat pentru managementul riscurilor la echipamente şi instalaţii din domeniul energetic
(termen finalizare  31.10.2009)
Finanţare de la bugetul de stat: 60710 lei; Cofinanţare: -
Activităţi în cadrul etapei:
 • Stabilirea mecanismelor de degradare la componente de instalaţii energetice. Rezultate preliminare

 • Organizare workshop cu tema: "Inspecţii în serviciu şi managementul riscurilor la echipamente şi instalaţii energetice

Rezumatul etapei


Etapa III. Dezvoltarea infrastructurii organismului
(termen de finalizare 10.12.2010)
Finanţare de la bugetul de stat: 531888 lei; Cofinanţare: 32200 lei
Activităţi în cadrul etapei:
 • Studiu privind concepte de proiectare a instalatiilor energetice si metodelor de calcul la solicitari seismice si la incendii

 • Studiul privind tehnologiile noi de eficientizare a producerii energiei electrice si termice

 • Concepere model experimental sistem. Organigrama de functionare, relatii între componentele sistemului, categorii de activitati specifice

 • Stabilirea mecanismelor de degradare la componente de instalatii energetice. Rezultate finale.

 • Sistematizarea informatiilor si conceperea structurilor bazelor de date relationale

 • Realizare baze de date relationale

 • Elaborare proceduri de sistem si operationale.

 • Tehnologie de evaluare a riscurilor la echipamente si instalatii energetice. (Ediţie preliminară)

 • Alegerea aplicatiei, stabilirea limitelor sistemului pentru care se aplica modelul functional, stabilirea principalelor mecanisme de cedare si construirea scenariilor de cedare

 • Participarea la manifestari tehnico – stiintifice în domeniul evaluarii si managementului riscului la instalatii si echipamente energetice

Rezumatul etapei / Prezentarea etapei


Etapa IV. Experimentarea modelului funcţional, verificarea si validarea sistemului integrat pentru managementul riscurilor la echipamente si instalaţii din domeniul energetic
(termen de finalizare 30.09.2011)
Finanţare de la bugetul de stat: 218.577,18 lei; Cofinanţare: 169.200 lei

Activităţi în cadrul etapei:

 • Dezvoltarea cunostintelor în domeniu prin cursuri de specializare
 • Colectarea datelor initiale privind: proiectul, fabricatia, constructia si istoria operarii echipamentului, a rezultatelor obtinute prin inspectii anterioare, sau a datelor generice / echivalente
 • Identificarea componentelor critice ale instalatiei energetice
 • Stabilirea programului de inspectii
 • Realizare inspectie experimentala în serviciu
 • Analiza multinivel a riscului de cedare si a consecintelor cedarii: analiza prin clasificare, analiza intermediara si analiza detaliata. Program de mentenanta.
 • Validarea sistemului în conformitate cu conditiile de referinta cuprinse în documentatia modelului functional. Raport de validare
 • Diseminare la scara larga a rezultatelor prin articole la reviste

Rezumatul etapei

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.