Sistem integrat pentru managementul riscurilor la
echipamente şi instalaţii din domeniul energetic

DISEMINARE REZULTATE


  • Prezentare lucrări la conferinţe naţionale şi internaţionale

  • Publicare lucrări ştiinţifice Ón reviste de specialitate (cotate ISI sau indexate Ón alte baze de date)

  • Organizarea de cursuri de formare profesională pentru specialişti Ón domeniul inspecţiei pe bază de risc - RBI

  • Manifestări tehnico-ştiinţifice la cu sprijinul Centrului de Transfer Tehnologic CENTA-ISIM Timişoara

  • Prin intermediul paginii web a proiectului
Listă lucrări ştiinţifice
Workshop 2009
Workshop 2010
Workshop 2011

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.