"Sistem integrat de determinare a sudabilităţii cu fascicul laser a materialelor polimerice, de monitorizare şi control în timp real a procesului de sudare"


Obiective


Proiectul îşi propune să dezvolte, prin intermediul unei cercetări interdisciplinare, o metodă inovativă de determinare a sudabilităţii cu fascicul laser a polimerilor şi materialelor compozite cu matrice organică, de optimizare, monitorizare şi conducere în timp real a procesului de sudare ceea ce permite creşterea semnificativă a calităţii, performanţelor şi eficientei în aplicaţii sectoriale de mare prioritate.

Abordarea va urmări prioritar următoarele aspecte organizate în funcţie de competenţa partenerilor:

  • evaluarea posibilităţilor de identificare a unui comportament optic similar vis á vis de împrăştierea radiaţiei laser în medii eterogene diferite corespunzătoare materialelor polimerice reale;

  • identificarea unui material echivalent ce va produce aceeaşi atenuare şi împrăştiere a fasciculului laser ca si materialul real supus iradierii, eliminând astfel necesitatea cunoaşterii proprietăţilor optice ale materialelor de îmbinat;

  • modelarea procesului de sudare, prin cuplarea acestui model optic cu un model termic ce permite determinarea evoluţiei câmpului termic în volumul materialelor de îmbinat;

  • modelarea influenţei parametrilor de proces asupra caracteristicilor funcţionale ale îmbinării;

  • optimizarea parametrilor de proces şi stabilirea condiţiilor de optim prin metode şi proceduri de modelare analitica, numerică şi experimentală de mare eficienţă;

  • monitorizarea şi conducerea în timp real a procesului prin implementarea unui sistem integrat;

  • diseminarea în mediul ştiinţific şi transferul către mediul economic.


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.