"Sistem integrat de determinare a sudabilităţii cu fascicul laser a materialelor polimerice, de monitorizare şi control Ón timp real a procesului de sudare"


Etape


An
Etapa
Denumire
Rezultate preconizate
2007
Etapa I
Fundamentare teoretica privind materialele polimerice sudabile cu fascicul laser si a compatibilitatii intre acestea

Baza de date compatibiltate materiale
Caracteristici procedee de sudare cu fascicul laser

Articole publicate / Realizări

2008
Etapa II
Modelarea procesului de sudare cu fascicul laser

Modele matematice corespunzatoare fenomenelor optice si termice aparute la interactiunea fascicul laser materiale polimerice. Model de analiza si optimizare

Realizări

2008
Etapa III
Dezvoltarea modulelor software independente si implementarea modelelor dezvoltate

Module software corespunzatoare primelor trei blocuri ale sistemului (optic, termic, de analiza si optimizare)
Baza de date caracteristici termo-fizice materiale polimerice

Realizări

2009
Etapa IV
Soluţie de principiu a sistemului de monitorizare şi reglare a procesului de sudare

Modul software - hardware de monitorizare, control si reglare a procesului de sudare
Optimizare functionala

Realizări

2010
Etapa V
Sistem integrat experimental

Modul software - hardware de monitorizare si reglare a procesului de sudare experimental

Realizări


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.