Etapa IV

Proiectarea componentelor sistemului (prototip)

În cadrul acestei faze s-a elaborat documentaţia tehnică de execuţie pentru sistemul automat de examinare nedistructivă SAEN-SMN.

S-au avut în vedere două variante constructive:

Varianta 1 – asigură translatarea automată a şirului de senzori pe două direcţii perpendiculare X şi Z, precum şi poziţionarea manuală a acestora pe axa Y,  cu următoarea componenţă:

Obs: Au fost analizate/realizate trei variante de soluţii pentru magnetizarea pieselor supuse controlului. În cadrul fazelor de experimentări şi probe funcţionale se va stabili soluţia optimă care va fi utilizată pentru magnetizare.

Varianta 2 - asigură translatarea automată a şirului de senzori pe trei direcţii perpendiculare X, Y şi Z. Modulul  pentru translaţie automată pe cele trei axe perpendiculare urmează a fi achiziţionat de la o firmă producătoare cu tradiţie în domeniu.

Obs: Celelalte caracteristici tehnice şi funcţionale ale sistemului sunt similare cu cele de la varianta 1.

De asemenea, în cadrul prezentei faze s-a elaborat proiectul de Caiet de sarcini, pe baza căruia se va realiza verificarea execuţiei sistemului automat de examinare nedistructivă SAEN-SMN.