Etapa III

Elaborarea soluţiei constructive a prototipului

În cadrul acestei etape  s-au realizat:

   -     stabilirea modului de conlucrare şi a responsabilităţilor în rezolvarea lucrărilor fazei pentru toţi partenerii implicaţi;

   -     studiul analitic privind stadiul actual al realizărilor în domeniu pe plan internaţional;

   -     elaborarea de soluţii constructive de principiu pentru sistemul automat de examinare;

   -     elaborarea temei de proiectare;

   -     stabilirea unor condiţii tehnice generale de calitate pentru sistemul automat de examinare.

S-a analizat soluţia constructivă de ansamblu pentru sistemul automat de examinare, evidenţiindu-se două variante de abordare posibile:

Varianta I – construcţie monobloc

Variantă cu soluţie constructivă unitară – toate modulele componente sunt amplasate astfel încât constituie un ansamblu unitar.

Varianta II – construcţie modulară

Soluţie constructivă modulară – sistemul este alcătuit din module independente constructiv.

În urma analizării soluţiilor prezentate s-a optat pentru realizarea sistemului automat de control nedistructiv conform variantei I, pentru care s-a şi elaborat Tema de proiectare.