REZULTATE


Gradul de complexitate şi noutate ale proiectului

Gradul de protecţie a rezultatelor obţinute Ón cadrul proiectului

Gradul de competitivitate a rezultatelor obţinute Ón cadrul proiectului

Gradul de viabilitate a proiectului

Gradul de vizibilitate a rezultatelor obţinute Ón cadrul proiectului

Impactul tehnico-economic şi social estimat la implementarea proiectului