PARTENERI


  Coordonator

ISIM Timişoara  a asigurat coordonarea şi managementul proiectului, a proiectat şi realizat partea mecanică de rotire a piesei controlate şi aplicare/ridicare a senzorilor.
   
  Parteneri

IFT Iaşi a realizat senzorii şir, circuitele de acţionare şi de măsurare a semnalului primar şi a calibrat aceşti senzori cu corpuri de probă cu defecte artificiale şi reale.

ICPE – CA a conceput şi realizat blocul de comandă al aparatului şi a elaborat software-ul pentru comandă, achiziţie şi prelucrare date.

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi prin Facultatea de Fizică, Centrul de Cercetări Aplicative în Fizică şi Tehnologii Avansate a asigurat studiul teoretic analitic al influenţei defectelor asupra dispersiei câmpului magnetic în piese din oţel.

Atelierele CFR Griviţa Bucureşti a asigurat execuţia unor părţi mecanice, a pus la dispoziţie corpuri de probă şi rulmenţi cu fisuri, respectiv a verificat funcţionarea prototipului în condiţii industriale.