PROGRAM: CEEX Modul 1

PROIECT: nr. C 33

 

 

Data de începere 15 octombrie 2005
Data de încheiere 15 iunie 2008
Coordonator Institutul Naţional de C-D în Sudură şi Încercări de Materiale ISIM Timişoara
Director de proiect dr. Nicolae Farbaş

 

Rezultate aşteptate

  • Nou senzor şir (compus din mai mulţi senzori individuali) folosind un material amorf nanostructurat ca mediu activ,

  • Analiza teoretică şi prin simulare cu metoda elementului finit a distorsiunilor produse de defecte în distribuţia câmpului magnetic din piesă,

  • Corelaţii dintre forma, dimensiunile şi poziţia defectelor în piesă şi indicaţia recepţionată de la noul senzor sub formă de corelaţii exprimate cantitativ

  • Soluţie constructivă pentru un echipament de examinare nedistructivă a componentelor feroviare.

  • Proiect de execuţie pentru echipament cuprinzând părţi desenate şi scrise

  • Lucrări ştiinţifice şi brevete