ETAPE


Etapa I

Studiul teoretic al influenţei defectelor de suprafaţă şi al senzorilor

Etapa II

Experimentarea senzorilor pe defecte simulate şi reale

Etapa III

Elaborarea soluţiei constructive a prototipului

Etapa IV

Proiectarea componentelor sistemului (prototip)

Etapa V 

Achiziţia materialelor necesare execuţiei echipamentului

Etapa VI

Execuţie prototip şi Óntocmire soft de comandă, achiziţie date şi prelucrare date

Etapa VII

Probe funcţionale ale prototipului Ón condiţii de laborator, la sediul CO

Etapa VIII

Probe funcţionale la partenerul industrial. Demonstrare

Etapa IX

Definitivarea documentaţiei de execuţie (DE) şi optimizarea prototipului

Etapa X

Validare sistem

Etapa XI

Diseminarea rezultatelor proiectului