Impactul tehnico-economic şi social estimat la implementarea proiectului

Prin implementarea în activitatăţi industriale a echipamentului de control nedistructiv se elimină subiectivismul operatorului de examinări nedistructive şi se realizează obiectivul esenţial din cadrul oricărui sistem de asigurarea calităţii - trasabilitatea. Existenţa dovezilor obiective privind examinările efectuate şi raportul de examinare generat automat de sistemul de control nedistructiv sunt mijloace eficiente în plan tehnic şi economic de creştere a nivelului calitativ al producţiei din domeniul specific al sectorului feroviar.

Sistemul de control nedistructiv poate fi adaptat şi la examinarea altor produse din alte sectoare industriale, peste tot acolo unde este justificată şi posibilă o examinare automată, fără intervenţia operatorului. Exemple posibile de aplicare în metalurgie (controlul ţaglelor şi al tablelor laminate) în construcţie de maşini (controlul paletelor de turbină, a carcaselor sudate etc) în industria navală (controlul sudurilor lungi) şi alte domenii.

Utilizarea aparatului elimină necesitatea aplicării metodei clasice de examinare cu pulberi magnetice care este grevată de nevoia aprovizionării cu pulberi magnetice care în plus poluează mediul din atelierul întreprinderii. Tehnologia de control propusă este curată, ecologică şi crează condiţii excelente de muncă operatorilor care, în loc să depună o activitate fizică dificilă, deservesc un automat programabil care, după încheierea controlului, tipăreşte raportul de examinare.

Pentru deservirea aparatului fie se creează un nou loc de muncă fie se perfecţionează un operator existent care se califică superior putând prin aceasta să-şi mărească veniturile, crescându-i nivelul de trai.


 

Gradul de complexitate şi noutate ale proiectului

Gradul de protecţie a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului

Gradul de competitivitate a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului

Gradul de viabilitate a proiectului

Gradul de vizibilitate a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului

Impactul tehnico-economic şi social estimat la implementarea proiectului