Gradul de protecţie a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului

S-a elaborat şi depus la OSIM documentaţia de solicitare a unui brevet de invenţie pentru 
“Sistem computerizat de examinare nedistructivă automată a unor componente inelare din materiale feromagnetice”. 
Numărul de înregistrare a cererii de brevet la OSIM este A 00248/03.04.2008.
Autorii invenţiei sunt:
Dr. Nicolae Farbaş – ISIM Timişoara
Horia Chiriac – IFT Iaşi
Iuliu Popovici – ICPE-CA Bucureşti
Radu Cojocaru – ISIM Timişoara


Gradul de complexitate şi noutate ale proiectului

Gradul de protecţie a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului

Gradul de competitivitate a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului

Gradul de viabilitate a proiectului

Gradul de vizibilitate a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului

Impactul tehnico-economic şi social estimat la implementarea proiectului