Etapa 4. Optimizarea tehnologiilor n vederea creşterii caracteristicilor funcţionale

 

Activitatea 4.1 Experimentări pentru optimizarea parametrilor de proces.

                Partener CO: experimentări pentru optimizarea tehnologiilor

                Partener 1: la depunerea prin sudare cu plasmă

                Partener 2: la stabilirea parametrilor optimi

                Partener 3: la depunere materiale amorfe

 

Activitatea 4.2 Analize şi ncercări specifice.

                Partener 1: analize macroscopice şi microscopice, ncercare la eroziune cavitaţională

                Partener 2: analize structurale

                Partener 3: analize depuneri materiale amorfe

 

Activitatea 4.3 Experimentări ncercare la uzură a materialelor obţinute.

                Partener 3: ncercare la uzură a depunerilor

 

Activitatea 4.4 Activităţi pregătitoare simpozion.

                Partener CO: activităţi pregătitoare simpozion